Sneden 1Fastighet:Sneden 1, del av Stenvreten
Tomtyta:c:a 170 000 kvm
Planlagd för:Planläggning klar