Kilenkrysset vill bygga bostäder i Måsen

Artikel i Strängnäs tidning
2017-10-30
Strängnäs kommun arbetar just nu med en ny detaljplan för det så kallade Måsenområdet, ett par kvarter i Ulvhäll som i dag är avsedda för lager och industri. Där vill Kilenkrysset bygga bostäder.

Måsenområdet ligger strax intill Mariefredsvägen i Ulvhäll, mellan Sevabs kontor och Ulfhällskiosken. Det är företaget Kilenkrysset som äger de flesta tomterna där, och vill gärna använda dem till att bygga bostäder. Först krävs det dock en ny detaljplan som tillåter att marken får användas till just det. Samhällsbyggnadskontoret påbörjade nyligen arbetet med planen.
En del av Måsenområdet, närmare bestämt det 12 000 kvadratmeter stora kvarteret Spoven, ägs av Strängnäs kommun. Kilenkrysset har visat intresse för att köpa detta kvarter, för att kunna bygga bostäder där också.
- Vi vill bygga omkring 500 bostäder för mindre familjer med tre-fyra personer, har vi tänkt. Det är ett jättebra område med gångavstånd till järnvägsstationen. På ena sidan kan vi bygga lite högre hus, och från tredje våningen får du utsikt mot Mälaren, säger Kilenkryssets vd Jan Persson.

Kommunstyrelsen har sagt ja till ett markanvisningsavtal. Det ger Kilenkrysset möjlighet att förhandla med kommunen om att köpa Spoven när detaljplanen blir klar, vilket den ska vara senast år 2021. Priset skulle då vara 600 kronor per kvadratmeter, totalt 7,2 miljoner kronor.
Markanvisningsavtalet blir dock giltigt först om kommunfullmäktige ger sitt klartecken på måndagens möte i Paulinska salen klockan 17.30.


Otilia Bogen
0152-474 02
otilia.bogen@ekuriren.se

Maktskifte i Kilenkrysset – bolaget stannar i familjen

Artikel i Strängnäs tidning
2017-09-30
Kilenkryssets grundare Jan Persson slutar som vd för sitt miljardimperium. Ny vd blir brorsonen Jens Persson som för närvarande är vd för det egna företaget Solö Mechanical i Eskilstuna. Han har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs i sex år.
Den i dag 70-årige Jan Persson grundade Kilenkrysset för 30 år sedan. Bygg- och fastighetskoncernen har vuxit till att omfatta ett 100-tal bolag som omsätter ungefär en miljard kronor.
- Jag måste tänka på framtiden för företaget. Om det händer mig någonting vill man att företaget ska gå vidare, säger han.

Den 1 november överlämnar Jan Persson vd-jobbet till sin brorson Jens Persson.
- Vi jobbar väldigt mycket mot många kommuner. Jens har mycket kunnande i kommuner, säger Jan Persson.
Jag har både industribakgrund och politisk bakgrund. Jag förstår mig på det politiska spelet i kommunen.
Jens Persson tycker att det känns naturligt att ta över som vd efter sin farbror.
- När Janne ringde tyckte jag det passade mig utmärkt. Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv. Jag är industrialist i grund och botten. Sedan gjorde jag en karriär på sex och ett halvt år som kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs. Jag har både industribakgrund och politisk bakgrund. Jag förstår mig på det politiska spelet i kommunen, säger Jens Persson.

Jan Persson fortsätter att äga Kilenkrysset. Han kvarstår som styrelseordförande för företaget och kommer även att fortsätta att jobba med affärsutveckling. Jens Persson menar att det borgar för kontinuitet att Jan Persson stannar i företaget.

- Hemligheten bakom Kilenkryssets framgång är framför allt snabbheten att kunna ta affärer och där är Janne otroligt viktig. Det är viktigt att han fortsätter så att vi får en kontinuitet i det, säger Jens Persson.

Jan Perssons dotter Annika bor sedan flera år i Portugal. Sonen Stefan är en framgångsrik företagare som bland annat sysslar med att köpa material av Försvaret och sälja det vidare för civila ändamål.
- Det tar i praktiken all hans tid. Han har visat farsan vad han har byggt upp, säger Jan Persson.
Stefan Persson kommer även att vara ansvarig för utveckling av Eldsundsviken som Kilenkrysset köpte av Vasallen i somras.
Så här förklarar Jan Persson varför inte något av hans egna barn tar över som vd i familjeföretaget:
- Stefan har för mycket att göra. Hans företag går jättebra också. Annika har bott utomlands länge.
Min roll blir att leda personal och få ihop helheten och köra bolaget vidare.

Under det senaste halvåret har Jens Persson vid sidan av sitt arbete som vd för Solö Mechanical jobbat en dag i veckan på Kilenkrysset.
- Min roll blir att leda personal och få ihop helheten och köra bolaget vidare som den framgångssaga det har varit.
Jens Persson menar att han alltid har haft lätt att samarbeta med sin farbror.
- Vi bråkar aldrig om någonting. Ibland tycker vi lite olika, men det brukar vi prata om.
Fastighetsbranschen är ny för Jens Persson.
- Kilenkrysset är större än vad många Strängnäsbor eller Eskilstunabor tror att det är. Det är mycket mer affärsdrivet än vad jag trodde att det var. Jag har en resa här att lära mig organisationen och förstå hur man har gjort de här affärerna. De framtida affärerna är vi ju mitt uppe i. Man ska inte ens tänka på att förändra någonting innan man förstår ett nuläge och det kommer jag inte att göra förrän jag har fått jobba här ett tag.

Jan Persson kommer från Fogdö i Strängnäs där han har bott i hela sitt liv. Den första delen av yrkeskarriären ägnade han framför allt åt handel med bildelar. Han blev mycket framgångsrik inom den branschen innan han i 40-årsåldern bytte inriktning och började med fastigheter.
Han startade Kilenkrysset under fastighetskrisen på 1990-talet. Kilenkrysset har bland annat byggt ett flertal lager i Mälardalen och polishuset i Strängnäs. Företaget har även verksamhet Skåne.

Namnet Kilenkrysset kommer sig av att företagets första fastigheter byggdes vid korsningen mellan gamla E20 och riksväg 55 som har kallats ”kilenkorset”. På den platsen ligger även företagets huvudkontor.
Kilenkrysset har cirka 40 anställda som arbetar med affärsutveckling, bygg, förvaltning och ekonomi. Därutöver sysselsätter företaget cirka 300 personer genom underentreprenörer.
Jens Persson bor granne med sin farbror på Fogdö. Solö Mechanical ligger i dag i Eskilstuna och har 44 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 60 miljoner kronor. Företaget levererar komponenter till större industriföretag. Jens Persson kvarstår som ägare till Solö Mechanical. Ny vd blir Thomas Wikman med bakgrund på fabriksföretaget Leax Group.


Kilenkrysset
Bygg- och fastighetskoncern med verksamhet i Mälardalen och Skåne.
Inriktningen är främst lager, kontors- och logistikfastigheter.
Bolaget har sitt säte i Strängnäs.
Jan Persson är vd/styrelseordförande, ägare och grundare av koncernen.
Kilenkrysset startade under fastighetskrisen på 1990-talet.
Företagsgruppen består av ett 100-tal bolag.
Omsättningen uppgår till ungefär en miljard kronor.
Kilenkrysset har cirka 40 anställda. Därutöver sysselsätter företaget cirka 300 personer genom under underentreprenörer.Jan Persson
Yrke: Vd och styrelseordförande för Kilenkrysset med säter i Strängnäs.
Aktuell: Slutar som vd för Kilenkrysset som han har grundat.
Ålder: 70
Familj: Hustrun Agneta. Jans barn Stefan och Annika. Agnetas barn Christian och Madeleine. Tio barnbarn.
Bor: Solö Herrgård.
Fritidsintressen: Jakt, hundarna och familjen. Hustrun Agneta föder upp chihuahua-hundar.


Jens Persson
Yrke: Vd för Eskilstunaföretaget Solö Mechanical Solutions.
Aktuell: Tar över som vd för Kilenkrysset den 1 november.
Ålder: 50 år.
Familj: Sambo med Anna och deras gemensamma barn Elis. Jens har från tidigare förhållande de vuxna barnen Erik, Olle och Stina. Anna har från tidigare förhållande barnen Axel och Linnea som fortfarande bor hemma.
Bor: Hovgården
Fritidsintressen: Tennis, jakt.


Klicka på länken för att lyssna på intervjun:
https://www.ekuriren.se/jobb-pengar/maktskifte-i-kilenkrysset-bolaget-stannar-i-familjen/


Joachim Sorbe
016-15 61 75
joachim.sorbe@ekuriren.se

Jens Persson tar över som vd för Kilenkrysset efter sin farbror Jan Persson som grundat företaget. Foto: Joakim Serrander

Ny vd och koncernchef till Kilenkrysset

Pressmeddelande
2017-09-29
Jens Persson har utsetts till ny vd och koncernchef för bolagen i Kilenkryssetkoncernen.
Jens som har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom såväl näringslivet som politiken tillträder sin tjänst den 1 november.
Jan Persson kvarstår som arbetande styrelseordförande och ägare.
– Jag är mycket glad över att vi har lyckats rekrytera Jens till Kilenkrysset. Han kommer att kunna tillföra mycket genom sin gedigna erfarenhet och fortsätta utveckla Kilenkryssets framgångssaga, säger Jan Persson.

Om Kilenkrysset
Kilenkrysset är en familjeägd koncern som bygger, äger och förvaltar fastigheter i 13 kommuner, främst i Mälardalen. Koncernen omsatte under 2016 cirka en miljard kronor.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, styrelseordförande och ägare, tfn: 070 766 54 04, eller:
Jens Persson, tillträdande vd och koncernchef, tfn: 070-323 20 08

Stendörren köper 530 000 kvm mark i Upplands-Bro

Artikel i Fastighetssverige
2017-09-19
Stendörren förvärvar ett markområde i direkt anslutning till Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro utanför Stockholm. Säljare är Bro Markutveckling som ägs till hälften vardera av Kilenkrysset och KF Fastigheter.

Köpet är ett bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 65,4 miljoner kronor, vilket baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor. Markområdet utgör en avstyckning från fastigheten Upplands Bro Nygård 2:6 som ägs av Bro Markutveckling AB. Bolaget tillträds den 1 november 2017.

– Våra kunder efterfrågar i allt högre grad de lösningar som ett större logistikcentrum kan erbjuda, varför vi nu är extra glada att nu kunna förstärka vår närvaro i området. Det kommer ge oss förbättrade möjlighet att utveckla nya och hållbara logistiklösningar för våra befintliga och kommande hyresgäster, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

Stendörren äger sedan tidigare det angränsande området i Stockholm Väst Logistik. Det omfattar cirka 900 000 kvadratmeter planlagd mark i Nygårds industriområde. Möjlighet finns att bygga cirka 250 000 kvadratmeter nya lokaler inom befintlig detaljplan. I dag har Stendörrens största hyresgäst Coop sitt centrallager för kolonialvaror i området.

– I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar, fortsätter Fredrik Brodin.


- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se


Kilenkrysset och Max har tecknat avtal för etablering i Strängnäs

Pressmeddelande
2017-09-18
Bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset och Max Burgers har tecknat markavtal vid trafikplats Biskopskvarn längs E20 söder om Strängnäs.

– Strängnäs Etableringspark växer. Det är fantastiskt roligt att vi nu har tecknat avtal med Max.
Området blir därmed ännu mer attraktivt för verksamheter och besökare, säger Jan Persson, VD och grundare Kilenkrysset.

Denna restaurang kommer att byggas enligt Max nyaste koncept ritat av Gert Wingårdh. Det blir en fristående restaurang med drive-in, cirka 135 platser inomhus och 100 utomhus. Öppning beräknas ske 2019.

– Vi är glada att de första stegen för att öppna vår första restaurang i Strängnäs har tagits. Området runt trafikplatsen är under utveckling, vilket ger goda förutsättningar för oss på Max att möta nya gäster, säger Tony Jakobsson, Etablerings-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers.


För mer information kontakta:
Jan Persson, VD Kilenkrysset, 070-766 54 04
Marita Wengelin, PR-chef Max Burgers, 070-365 79 89


Kilenkrysset köper Eldsundsviken av Vasallen

Pressmeddelande
2017-07-12
Strängnäsföretag tar över utvecklingen av Eldsundsviken
– Vasallen säljer till Kilenkrysset

Statliga fastighetsutvecklaren Vasallen och Strängnäsbaserade Kilenkrysset har träffat avtal där Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.

Avtalet mellan Vasallen och Kilenkrysset träffades den 12 juli, och innebär att Kilenkrysset tar över den fortsatta utvecklingen av Eldsundsviken. I avtalet ingår all mark för framtida bostadsexploatering, befintliga lokaler motsvarande cirka 31 000 kvm BTA-yta, samt de planarbeten som pågår för fortsatt exploatering av nya lokaler och bostäder.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Vasallen om den här affären, som passar oss perfekt. Vi tar över ett mycket välskött förvaltningsbolag med Mälardalens finaste byggrätter för bostäder som är under framtagande. Detta kommer utan tvekan att bli Mälardalens mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Jan Persson, VD på Kilenkrysset.

Vasallen lämnar över med varm hand
Tillträdet är den 1 september 2017. Erik Engström, fastighetschef på Vasallen, kommenterar affären så här:

– Vi är glada över att genomföra den här affären med Kilenkrysset. Det är en stark aktör med tydlig lokal förankring som tar över Eldsundsvikens utveckling. Vi önskar lycka till med det fortsatta utvecklingsarbetet av Eldsundsviken som Strängnäs nya stadsdel.

Vasallen lämnar dock inte Eldsundsviken helt, utan kommer fortsätta utveckla färdigt Brf Eldsundsviken 1 och Brf Eldsundsviken 2, genom bolaget Vasallen Strängnäs Bostad AB.

Strängnäs kommun är positiva
Jacob Högfeldt, som är kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, ställer sig också positiv till affären. Han tycker det är bra att det är en lokal aktör som fått det fortsatta förtroendet att utveckla Eldsundsviken.

– Det är ett viktigt område för utvecklingen av Strängnäs och därför också viktigt att det är en ägare som ser potentialen och samtidigt har en långsiktig ambition. Genom att vara med och skapa denna nya del av Strängnäs stad, kommer de vara med och bygga Strängnäs kommun ännu starkare. Långsiktigheten och viljan att skapa i Strängnäs är tydlig hos Kilenkrysset och vi ser därför mycket positivt på att de nu gör det här förvärvet.

Kontakt och mer information:
Leif Rytter, VD, Vasallen | 070 – 536 08 28
Erik Engström, Fastighetschef, Vasallen | 070 – 210 89 91
Jan Persson, VD, Kilenkrysset | 070 – 766 54 04

Vänligen ange källan ”Vasallen” på ev bildmaterial.Fördjupande information:

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad. Vasallen bygger ut Eldsundsviken med bostäder, skola och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca 2 500 bostäder, där de första började säljas under 2016. Läs mer på www.eldsundsviken.se

Vasallen grundades 1997 och är en renodlad fastighetsutvecklare som driver projekt från köp till försäljning. Vasallen utvecklar idag mark och fastigheter på två orter i landet; Strängnäs och Vaxholm. Vasallen ägs av svenska staten. Läs mer på www.vasallen.se

Kilenkrysset utökar i Rosersberg och säljer Bro

Pressmeddelande
2017-04-13
Genom bolagstransaktion har Kilenkrysset förvärvat fastigheterna Rosersberg 11:101 och 11:92 från Stendörren. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar cirka 6 500 kvm lokaler samt byggrätter motsvarande cirka 14 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Samtidigt säljer Kilenkrysset sin del i samarbetsbolaget Stockholm Väst Logistik AB till Stendörren. Tillgångarna i bolaget utgörs av byggklar mark för lager och logistik med ett bedömt marknadsvärde om 134 miljoner kronor.

”Kilenkrysset expanderar i Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av befintligt kassaflöde i lokalerna samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna i ett av Sveriges bästa logistikområden där vi redan har 150-170 000 kvadratmeter logistikyta och kontor om ytterligare cirka 4 000 kvadratmeter”, säger Jan Persson, ägare till Kilenkrysset.

”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna, varför vi nu säljer”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, styrelseordförande och ägare, tfn: 070 766 54 04 eller:
Ida Åsberg, adm. chef affärsutveckling och bolagsjurist, tfn: 070-766 53 95, e-post: ida.asberg@kilenkrysset.se

Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset och Fredrik Brodin, VD Stendörren

Kilenkrysset säljer mark i Kungsängen, Upplands-Bro

Pressmeddelande
2016-12-20
I december har Kilenkrysset sålt cirka 250 000 kvm planlagd industrimark i Kungsängen till Castellum och NREP. -Vi är väldigt glada över att kunna genomföra dessa försäljningar till två mycket kompetenta aktörer och därigenom ytterligare förstärka våra möjligheter till nyförvärv och utvecklingen av nya områden inom både bostads- och logistiksegmenten säger Kilenkryssets koncernchef Jan Eriksson.Fastighetstidningen nr 7 2016

Jan Persson har utsetts till Årets sörmlänning

affarsliv.biz Mälardalen,
Eskilstuna Kuriren
2016-09-21
Kilenkryssets ägare och grundare Jan Persson har utsetts till Årets sörmlänning 2016. Hedersbetygelsen delas ut av Sörmlandsakademien.
I motiveringen står det bland annat följande: " Med grunden i jordbruk och småskalighet på Fogdön har Kilenkrysset växt fram till en av de största privatägda bygg- och fastighetskoncernerna . Mannen bakom den lavinartade utvecklingen är Jan Persson, som satt Sörmland i allmänhet och Strängnäs i synnerhet på kartan. Där ligger huvudkontoret i koncernen,
ett stenkast från den välkända riksvägskorsningen som gett den dess namn."

Kilenkrysset satsar på bostadsbyggande

Strängnäs tidning
2016-09-16
Fastighetsbolaget Kilenkrysset gör en storsatsning på eget bostadsbyggande.
– Vi vill bygga hyresrätter i kommuner som vi tycker om. Och dit hör Eskilstuna, säger bolagets ordförande och ägare Jan Persson.

Det Strängäsbaserade företaget Kilenkrysset bygger, äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Nu breddar man verksamheten genom ett nytt bolag - Kilen Bostad AB - som ska bygga hyresfastigheter men även en del bostadsrätter.

– Vi vill bygga hyresrätter, vi vill äga fastigheterna. Men i vissa områden måste det vara en blandning med radhus, villor, hyresrätter och bostadsrätter, säger Persson.

Satsningen görs mot bakgrund av den allt större bostadsbristen i landet. Ekonomiskt anses produktion av hyresrätter svår att räkna hem för byggbolagen men här har Kilenkrysset en fördel enligt Jan Persson.

– Det finns inte så många företag i branschen som har en egen betongfabrik men det har vi. Därmed har vi hela kedjan, från en fabrik som producerar bostäderna till monteringen där vi gör allt färdigt.
Han ser den nya inriktningen som en utmaning och är övertygad om att det gäller att tänka långsiktigt.

– Ser man det kortsiktigt är det kanske dålig ekonomi att bygga hyresbostäder. Men jag älskar mina hus! Sen kristi födelse har värdet alltid gått upp med det dubbla på tio år.

Valet av var de framtida projekten ska byggas styrs i hög grad av hur de olika kommunerna agerar gentemot bolagets planer.

– Vi kommer börja i kommuner som vi tycker om. Det viktiga är att man blir väl bemött. Dit hör Eskilstuna. Där fungerar det alltid bra. Det är bra folk, det finns en stark politisk ledning och det är enkelt att få bygglov, säger Persson.

Kontakter har redan tagits med kommunen om nya byggplaner men vilket område det handlar om vill han inte avslöja. Mer konkreta objekt finns däremot i både Nyköping och Strängnäs.

– I Strängnäs provmonterar vi 20 villor i betong i området där gamla Hemglass låg. Där har vi 200 tomter. Vi tänker oss också att bygga flerfamiljshus där med 40-50 lägenheter. I Nyköping har vi 500 objekt på ett område som vi redan äger och vi har flera andra planläggningar i andra kommuner.

Samtidigt som det nya bostadsbolaget bildas görs en organisationsförändring inom Kilenkryssets ledning. Peter Kavén, tidigare koncern-vd blir chef för Kilen Bostad AB. Till ny koncern-vd har Enköpingsbon Jan Eriksson utsetts, rekryterad från Swedbank.

Och Kilenkryssets ordförande och ägare Jan Persson har inga planer på att trappa ned sitt engagemang i bolaget, trots att han fyller 70 år i januari.

– Nej, den enda skillnaden mot hur jag jobbade förr är att jag inte har några måsten längre, säger han.


Kilenkrysset startar Kilen Bostad och gör samtidigt en organisationsförändring

Pressmeddelande
2016-09-14
Kilenkrysset informerar om att vi kommer att starta Kilen Bostad och därmed skapar vi ytterligare
ett ben till i koncernen. Koncernen har idag en egen prefabfabrik och en stor markbank som
lämpar sig för bostadsbyggande. VD i Kilen Bostad och ansvarig blir Peter Kavén, idag VD
för koncernen. Peter har lång erfarenhet av bostadsutveckling. När han nu antar den nya
utmaningen med bostäder så passar vi på att föryngra och göra en organisationsförändring
i koncernen för att möta framtiden.

Till ny koncernchef har vi utsett Jan Eriksson, som idag är vice VD. Jan har lång
erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen.
Vice VD i koncernen blir Bodil Gistrand som har stor kunskap från ledande befattningar inom revision- och konsultbranschen.

Kilenkryssets nya koncernledning kommer att bestå av: Jan Eriksson, Bodil Gistrand,
Peter Kavén, Dan Bohman, VD Kilen Prefab samt Ove Nilsson, Bygg- och förvaltningschef.

- Jag är väldigt nöjd med de rekryteringar som vi gjort under det senaste året för att förstärka
och klara den generationsväxling som koncernen nu genomgår. Jag ser också fram emot
att Kilenkrysset skapar ett nytt område med Kilen Bostad, där vi kan vara med och bygga
ett modernt bostads-Sverige. Kilenkryssetkoncernen är väl rustad för att kunna bygga
hyresrätter för långsiktig egen förvaltning. Vi ser även att vi kommer att bygga en del bostads-
rätter för att skapa en bra blandning och attraktiva bostadsområden för våra kunder, säger Jan Persson, ordförande och ägare till Kilenkryssetkoncernen.


För ytterligare information kontakta:
Jan Persson, ordförande och ägare, tel. 070-766 54 04
Jan Eriksson, koncernchef, tel. 070-316 40 48, jan.eriksson@kilenkrysset.se


Stendörren och Kilenkrysset skapar nytt logistikcenter i Upplands-Bro

Pressmeddelande 14 juli 2016
Stockholm Väst Logistik är namnet på det nya logistikcenter som Stendörren och Kilenrysset skapar i ett 50/50 ägt joint-venture bolag. Stockholm Väst Logistik tillförs cirka 400 000 kvm planlagd mark i Nygårds industriområde i Upplands-Bro kommun. Fastigheterna som ingår i det gemensamma bolaget är Upplands-Bro, Nygård 2:17 och del av Nygård 2:14. Fastigheten Nygård 2:14 (ägs av Stendörren) är till stor del redan bebyggd med Coops centrallager för kolonialvaror.

"Det unika läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och närheten till E18 ger fantastiska möjligheter att skapa ett mycket attraktivt logistikläge i Stockholms absoluta närhet. Vi har möjlighet att bygga cirka 200 000 kvm nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. Järnvägsanslutningen och den nya trafikplatsen med ny motorvägsavfart från E18 som leder rakt ned till Nygårds industriområde ger oss möjlighet att skapa en flexibel kombiterminal för framtidens krav på miljövänliga logistiklösningar och konsumenternas krav på snabba leveranser. Den erfarenhet som Kilenkrysset med Jan Persson och hans team har inom logistik är mycket värdefullt för vårt gemensamma JV”, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Jan Persson, Kilenkryssets grundare och ägare, gläds också över samarbetet ”Vi vet styrkan i området, vår mark vid E18 Brunna har haft väldigt hög efterfrågan. Genom att få tillgång till järnvägsanslutning kan vi bygga en kombiterminal för ankommande och avgående gods från området vilket vi har mycket positiv erfarenhet av från Rosersberg”.


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör Stendörren Fastigheter AB. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Jan Eriksson, Vice Vd Kilenkrysset AB. Telefon 070-3164048
jan.Eriksson@kilenkrysset.se


Oppeby får helt ny stadsdel med höghus

Södermanlands Nyheter
2016-02-24
550 lägenheter och sju våningar höga punkthus. Så ska det gamla mejeriområdet i Oppeby byggas om till en helt ny stadsdel. Om ett år kan de första spadtagen tas.
För 15 år sedan köpte företaget Kilenkrysset hela Arlaområdet i Oppeby.
Tanken var att bygga ut och etablera fler verksamheter på det nästan fem hektar stora området.
I dag har företaget tänkt om, nu planeras i stället bostäder med både höghus och radhus.
– Vi började inse att områ­det passar bättre för bostäder än verksamheter eftersom det är brist på bostäder i Nykö­ping, säger Mikael Gerhards­son, affärsutvecklare på Kilen­krysset AB.

Därför har Kilenkrysset, tillsam­mans med Nyköpings kom­mun, arbetat fram ett förslag till detaljplan som ger utrymme både för bostäder och de verk­samheter som finns på området. Dels i de gamla mejeribyggna­derna, dels i Schneiders kon­torsbyggnad som ligger längs Katrineholmsvägen.
– Det är jättebra och pas­sar in i kommunens långsiktiga planering där tanken är att Oppeby ska växa med 1 500 invånare fram till 2030, säger Henrik Haugness, planerings­chef i Nyköpings kommun.

Stadsdelen kommer att få fler­familjshus, upp till sju våningar höga längs Katrineholmsvägen och sex våningar höga längs Eskilstunavägen. På den stora grönytan i norr planeras tre våningar höga radhus. Genom området leder en gata som för­binder Eskilstunavägen med Sveavägen i Oppebyområdet.
– Det är viktigt att det nya området hänger ihop med Oppeby. Det ska vara möjligt att köra igenom men det behö­ver inte vara genomfartstrafik, säger Henrik Haugness.

När Kilenkrysset köpte marken 2001 var planen att exploatera hela området för kommersiella verksamheter. Det hade inne­burit en skövling, den gamla tältplatsen med sina träd och bergsknallar hade raderats.
Satsningen på bostäder inne­bär att vissa naturvärden i stäl­let räddas, bland annat berget mot Katrineholmsvägen och trädridån mot Sveavägen.
– Bostäder går alltid att anpassa till topografin, säger Mikael Gerhardsson.


Fornlämningar och kulturhistoria
25 synliga gravar finns inom området. Under våren ska dessa grävas ut och undersökas.
Kontorshuset vid infarten byggdes 1946 har stora arkitektoniska värden, därför får inte nya byggnader placeras i direkt anslutning.

Lasse Ringdahl
lasse.ringdahl@sn.se 0155-767 56


Grönområdet i Oppeby, där bl.a. Schneiders kontor ligger, ska nu bli Nyköpings nya stadsdel med upp till 550 lägenheter.

Kilenkrysset investerar i Rosersberg, ABT-Bolagen investerar i Upplands-Bro

Pressmeddelande
2016-02-11
Det blev verklighet när affärerna mellan Kilenkrysset AB och ABT-Bolagen AB genomfördes
2016-02-09.

Kilenkrysset köper fastigheten Spångs Soldattorp 1:1 i Rosersberg av ABT-bolagen AB.
Fastigheten omfattar ca 3250 kvm kontorsyta, ca 1100 kvm verkstadsyta och ca 51000 kvm mark.
Samtidigt tecknar ABT-Bolagen AB ett nytt 10-årigt hyreskontakt med Kilenkrysset AB.

ABT-Bolagen köper 45000 kvm icke planlagd mark av Kilenkrysset del av Upplands-Bro Ekhammar 4:268 inom Rankhusområdet i Upplands-Bro.
Planläggning av området har precis påbörjats.

Bägge bolagen är väldigt glada att denna affär har kunnat genomföras och är ett led i fortsatt bra samarbete mellan bolagen säger VD Mikael Graffman ABT-Bolagen och VD Peter Kavén Kilenkrysset AB.För mer information kontakta :

Peter Kavén VD Kilenkrysset, telefon 070-7665396 eller via mail: peter.kaven@kilenkrysset.se
Mikael Graffman VD ABT-Bolagen AB 070-4800106 eller via mail: mikael.graffman@abtbolagen.se

Medelhavstema på väg till Strängnäs

Strängnäs tidning
2016-02-10
Hösten 2017 kan Strängnäs ha fått en ny typ av boende med tropiska inslag. Göteborgsbaserade företaget Bovieran- som vänder sig till människor över 55 år och har medelhavstema som sin nisch - ämnar etablera sig i staden.

Byggstart den 1 april i år känns inte helt orealistiskt, avslöjar Anders Solberg, byggchef på Strängnäs kommun.
Bovieran finns redan på mer än dussinet orter från Kalmar i söder till Järfälla i norr.
I Strängnäs har företaget lokaliserat ett lämpligt stycke mark längs E20, en bit väster om- och på samma sida som-
Larslunda IP.
Området heter kvarteret Rocken och ligger i en expansiv del av stiftsstaden.
- Jag har varit där flera gånger och vi har hittat en fin tomt, berättar Anders Wimby som är Bovierans etableringsansvarige.
- Får vi bygglovet blir det en affär med Kilenkrysset, det har vi gjort ett handslag på, fortsätter han.
Bollen ligger nu hos Strängnäs kommun som fick in en ansökan den 11 december i fjol.
- Det finns en detaljplan som styr vad man får och inte får göra. Ärendet är under granskning, förklarar Anders Solberg.
Ser det positivt ut för Bovieran?
- Ja även om några frågetecken måste rätas ut. Bland annat beträffande tak och fasader. Men det har ju gått bra att bygga på andra ställen i Sverige. Den totala ytan är 6 600 kvadratmeter.
Konceptet är det samma på alla platser. Bostadsrättsföreningen kommer att bestå av 48 lägenheter- 36 trerummare och tolv stycken tvåor- fördelade på tre våningsplan.
Ingår gör bland annat gästlägenhet och gemensamhetlokal med kök.
Men det mest specifika är den inglasade innergården, vinterträdgården om ni så vill, som kommer att ha en trygg, tropisk miljö vilken för tankarna till ett bättre hotell på Kanarieöarna.
- Det blir mycket växter medelhavsområdet, sittgrupper och kanske även en boulebana, säger Anders Wimby.
17 plusgrader - temperaturen regleras av en klimatanläggning- utlovas under den kalla, mörka delen av året.
- Vi har bland annat marknadsfört oss på seniormässa i höstas. Det finns ett stort intresse för projektet, säger Anders Wimby.
Om samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs ger grönt ljus kan alltså bygget starta redan till våren.
Av ansökan att döma tar det sedan 14 månader innan allting är klart.
- Det är i varje fall målsättningen. Men säg att inflyttning kan ske nästa höst, funderar Anders Wimby.
Kommer ni att ha hunnit sälja varenda lägenhet då?
- Ja, det tror jag.
Seniorboendet vänder sig alltså till personer i 55-årsåldern och uppåt.
I ett hushåll krävs det bara att en person passerat 55, förklarar Anders Wimby.
Bovierans äldsta anläggning ligger i Partille och är från 2009.

Lars Kilström
lars.kilstrom@ekuriren.se
0152-474 09

Strängnäs får 20 nya arbetstillfällen

Strängnäs tidning
2016-02-05
Kilenkrysset har sålt ett stycke mark till en asiatisk snabbmatskedja. Den öppnar preliminärt redan till hösten vilket innebär att Biskopskvarn, eller snarare Strängnäs, då får kring 20 nya jobbtillfällen.

Hösten 2007 kom McDonalds till Biskopskvarn. Sju år senare var det dags för Sibylla att öppna snabbmatsrestaurang i närheten. I slutet av 2016 blir det ännu hårdare konkurrens om kunderna - då etablerar sig Chop Chop Asian express i området vilket genererar 20-talet nya arbetstillfällen.
- Vårt koncept passar bäst vid trafikplatser, nu hamnar vi vid E20 och 55:an, säger Hans Yee, en av företagets delägare.
Nyligen blev köpeavtalet med Kilenkrysset klart.
- Vi terasserar marken medan Chop Chop bygger i egen regi, förklarar Peter Kavén, VD Kilenkrysset.
Var exakt ska restaurangen ligga?
- Strax öster om McDonalds. Det finns en bilväg byggd redan.
Är ni nöjda med affären?
- Ja, väldigt nöjda.
Har Kilenkrysset fler etableringar på gång i området?
- Två till, var av den ena också handlar om ett företag i snabbmatsbranchen.

Lars Kilström

Flera handelskedjor på väg till Biskopskvarn

Strängnäs tidning
2015-12-22
Flera stora kedjor inom sällanköpshandeln har visat intresse för att etablera sig i Biskopskvarn.
- En av intressenterna har som mål att sätta spaden i marken under mars månad, säger Peter Kavén, vd på Kilenkrysset.
Kilenkrysset och Strängnäs kommun lanserade gemensamt i maj Strängnäs etableringspark för att locka fler företag att etablera sig i Strängnäs.
- Kilenkrysset och Strängnäs kommun har ett gemensamt mål att vi ska ha fem stycken nya etableringar inom det här totala området under 2016. Det tror jag absolut att vi kommer att ha, säger Peter Kavén.
Även Krister Widström, näringslivschef på Strängnäs kommun, tror att målet kommer att uppnås.
- Jag tror det definitivt. Vi har kommit långt nu. Vi jobbar aktivt med det här området. Det är en sak att sitta på läktaren och vänta på att någon ska kontakta oss, men nu går vi ut ganska aktivt och hårt vilket jag definitivt tror kommer att ge effekt under 2016.
Strängnäs etableringspark erbjuder 1,7 miljoner kvadratmeter planlagd mark till försäljning omgående där Kilenkrysset och kommunen äger cirka 50 procent var. Priset på marken varierar beroende på läge och grad av förberedande markarbeten.
Inom Strängnäs etaberingspark finns det även lokaler för uthyrning. Etableringsparken är indelad i fyra områden med olika karaktärer och skyltlägen. Verksamheter som tillåts är bland annat lager, logistik, handel, industri, bilservice och kontor.
- Argumentet är att vi har byggklar mark att sälja. Alternativt kan Kilenkrysset bygga på marken och hyra ut åt kunderna om de så vill, säger Peter Kavén.

Etableringsparkens fyra delområden är Biskopskvarn, Solberga handelscentrum, Logistikparken och Gorsingeberget. Peter Kavén berättar att intresset är särskilt stort just nu för delområdet Biskopskvarn.
- Konkret har vi offererat tre stycken intressenter och vi har ett par stycken till som är intresserade av att etablera sig här. Etableringsläget är intressant tack vare närheten till motorvägen och riksväg 55. Får vi hit några stycken nu så tror vi att intresset kommer att öka.
Kilenkrysset har ägt mark i Biskopskvarn i cirka 25 år. Sedan 7-8 år tillbaka finns Statoil och McDonalds på området, men stora delar av ytan är fortfarande outnyttjad.
- Det har funnits intressenter lite då och då, men både vi och kommunen känner att det började lossna och blev ett mycket större intresse efter att vi sjösatte Strängnäs etablerinspark på transport- och logistikmässan i Göteborg i maj. Det är först nu vi har marknadsfört området ordentligt med broschyrmaterial, hemsida och skyltar, säger Peter Kavén.
Fredrik Granlund är mark-och exploateringschef på Strängnäs kommun. Han anser att satsningen på Strängnäs etableringspark har varit lyckad.
- Även kommunen har fått ett antal förfrågningar från intresserade verksamheter som vill etablera sig uppe på Gorsinge industriområde där kommunen har sitt stora markinnehav, säger han och fortsätter:
- Det har varit väldigt lugnt sedan 2007. Det är snart en åtta år som det har varit stiltje på förfrågningar. Det är jättekul att det verkar vara en stor efterfrågan på mark i det här området. Vi har nu diskussioner med en handfull intressenter om framtida markköp.

Fredrik Granlund tror att ökningen kan hänga samman med att räntenivån för närvarande är låg. Han menar att Kilenkryssets utbyggnad av industrigatan mellan Solberga handelscentrum och Gorsingeberget kommer att påverka utvecklingen positivt.
- Det kommer att göra väldigt mycket för den framtida försäljningen.
Strängnäs Etableringspark marknadsförs bland annat med argumentet att det finns 2,5 miljoner människor inom 60 minuters resa från parken.
- Du har närheten till de olika städerna, till Stockholm och Arlanda/Uppsala. Vi tycker läget är optimalt och bra, säger Peter Kavén.

Joachim Sorbe
joachim.sorbe@ekuriren.se
016-15 61 75
Flygbild över området Biskopskvarn, Strängnäs. Fotograf: Anders Lundmark, Kilenkrysset AB

Ny avfart som är guld värd

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015
Fastighetsbolaget Kilenkrysset bekostade stora delar av den nya motorvägsavfarten i Rosersberg. En investering de hämtar hem på rejält höjda fastighetsvärden. Men den samlade samhällsvinsten är troligen ännu större.

Torsdagen den 24 september invigs den enorma rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg nära Arlanda flygplats, norr om Stockholm. En satsning som inte hade varit möjlig utan den nya avfarten från E4:an. Det är ett enormt bygge som Kilenkrysset tagit sig an. Det talas redan nu om att terminalen kan bli den mest betydelsefulla i landet och innebära ett lyft för hela regionen.
– Och jag som sagt: ”aldrig norr om Mälaren”. Det får jag äta upp nu, säger Jan Persson, ägare och grundare av koncernen Kilenkrysset.
I avsaknad av en ringled korkar södra Stockholmigen, menar han.
– Riksväg 55, som förbinder E20 i Strängnäs med E18 i Enköping, fungerar nu istället som vår ringled. Det gör att vi härifrån har närhet till Stockholm, når hela Mälardalen och samtidigt kan leverera till både Norge och Finland över natten.
Närheten till Arlanda är så klart en fördel. Men det är framför allt bullerstörningen som gör området lämpat för logistikfastigheter.
Kilenkrysset etablerade sig här för tio år sedan. Men försöken att få till en avfart har pågått mer än dubbelt så länge. Att man tvingats svänga av längre ner på E4:an var både krångligt och belastade miljön i onödan.
– Inte minst blev det viktigt när DHL tryckte på och sa att om inte detta blir löst vill de inte vara kvar, säger Owe Eklund, affärsutvecklare.
De lyckades få med sig Sigtuna kommun och Trafikverket på en plan där alla parter stod för en del av finansieringen. En process som byggde på att det fanns ett ömsesidigt förtroende.
– Jag etablerade mig inte här för att tjäna snabba pengar och sälja. Därför känns det så otroligt roligt och vi är så stolta att vi kunnat vara med och göra detta. Det finns ett stort behov av en rikskombiterminal och nu kan vi utveckla området.
Detta var en av de första OPS-lösningarna i Sverige. Jan Persson berättar att det inte var en helt enkel resa.
– Men Sigtuna kommun har varit bra. Vi har inte fått ja jämt. Men vi har hela tiden fått svar, det är minst lika viktigt. Så är inte fallet i alla kommuner, säger Jan Persson.
Naturligtvis finns det andra fastighetsägare som nu gnuggar händerna när de ser sina fastighetsvärden skjuta i höjden helt utan att ha investerat en enda krona.
– Det är lite trist. Men vi tar det, säger Jan Persson obekymrat.
Och så klart kan Kilenkrysset själva sälja och hyra ut till helt andra priser än tidigare.
– Men framför allt känns det kul att kunna vara med och bidra. Det innebär en stor samhällsvinst när vi öppnar rikskombiterminalen. Att slippa långtradare som köar genom stan har ett stort värde, säger Owe Eklund.

ERIK HÖRNKVIST

FAKTA/
KOMBITERMINAL
I kombiterminalen flyttas containrar, trailers och lastflak från tåg till lastbil eller från väg till järnväg. Den totala investeringen inklusive byggnation och kranar är cirka 300 miljoner kronor.
Själva terminalen består av fyra järnvägsspår á 750 meter, och en total yta på 88 000 kvm.
I anslutning till terminalen har ett flertal företag etablerat sig. Här finns idag bland annat Lidl:s centrallager, Samdistribution, Dustin och DHL. Bygget av Ericssons nya datacenter pågår för fullt.


Pressinformation från Strängnäs kommun och Kilenkrysset 18 maj 2015.

Strängnäs kommun och Kilenkrysset i gemensam satsning på Strängnäs Etableringspark.
Strängnäs kommun och Kilenkrysset ökar samarbetet kring att få fler företag att etablera sig i Strängnäs.
1,7 miljoner kvadratmeter byggklar mark för industri, lager och handel saluförs nu som Strängnäs Etableringspark.
Parterna lanserar bland annat en gemensam webbplats www.separk.se och samverkar på Logestik- och Transportmässan i Göteborg 19-21 maj. Det blir också aktuellt med nya skyltar intill E20 och riksväg 55.

Strängnäs Etableringspark är ett långsiktigt samarbete mellan kommun och Kilenkrysset. Området ligger strategiskt placerat i Stockholmsregionen. 2,5 miljoner invånare kan nås inom 60 minuter. Det är ett fantastiskt läge säger Krister Widström, näringslivschef Strängnäs kommun.

Här finns byggklara tomter att köpa och lokaler att hyra eller så väljer man att tillsammans med oss skräddarsy en lösning från val av tomt och byggnation till nyckelfärdig hyr- och förvaltningslösning, säger Peter Kavén, VD Kilenkrysset.

Ett 40-tal företag finns redan i Strängnäs Etableringspark som omfattar Biskopskvarn, Solberga, Gorsingeberget och logistikparken.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, näringslivschef Strängnäs Kommun, 076-7231681
Peter Kavén, VD Kilenkrysset AB, 070-7665396

Nynäshamns kommun åkte på studiebesök

Nynäshamns Posten
2015-02-24

Den 10 februari for en delegation från Nynäshamns kommun till Sigtuna för ett studiebesök hos vd Jan Persson i Kilenkryssets anläggning i Rosersberg.
Delegationen, bestående av kommunalråd Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP), planeringschef Anna Eklund och mark- och exploateringschef Antonio Ameijenda y Mouzo, ville veta mer om hur den privata fastighetskoncernen Kilenkrysset AB har utvecklats till att bli en företagsgrupp med ett 80-tal bolag som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning i
17 kommuner.
Kilenkrysset ägs av Jan Persson och grundades 1990. Då rådde fastighetskris med låga priser och få som var intresserade att investera. Under de första tio åren ökade hyresomsättningen från noll till 58 miljoner kronor. Nu jobbar Kilenkrysset främst med lager-, kontors- och logistikfastigheter.
Bolaget ägde 2014, 3 372 000 kvadratmeter planlagd mark, 1 880 000 kvadratmeter där planläggning pågår eller är begärd och 2 780 000 kvadratmeter övrig mark.
Jan Persson berättade om sina tidigare företag, sin uppväxt, hur han gör affärer och hur Kilenkrysset fungerar och blev till. Sedan diskuterades möjliga platser som Kilenkrysset skulle kunna vara intresserat av i Nynäshamn.
Mötet resulterade i att en delegation från Kilenkrysset kommer att bjudas in till Nynäshamn i vår.

TUVA SKOGLUND
praktikant på Nynäshamns kommunstyrelseförvaltning

Från vänster: Andreas Lenander, Antonio Ameijenda y Mouzo, Daniel Adborn, Anna Ljungdell, Jan Persson,
Anna Eklund, Owe Eklund

Kilenkrysset ensam ägare av Solberga

Strängnäs tidning
2014-12-23
STRÄNGNÄS
Kilenkrysset har haft ett riktigt bra år. 2014 slutar också i dur. Nu står det klart att Strängnäsföretaget ökar sin andel i Solberga handelscentrum från 50 till 100 procent efter en affär med KF Fastigheter.

- Vi har expanderat hela tiden och tänker fortsätta med det. Solberga är bra för Strängnäs, säger ägaren Jan Persson.
Det senaste tillskottet i Solberga är Sibyllas (snabbmats) restaurang.
- Vad som sker härnäst är fortfarande hemligt. Men Sibylla blev ett trevligt inslag i området, tycker Jan Persson.

Vad händer nu med Coop forum?
- Det blir ingen skillnad och alla andra butiker fortsätter som tidigare.
Men Kilenkrysset har ändå förvärvat KF fastighets 50-procentiga andel av köpcentrat strax söder om Strängnäs. Det handlar om en affär i storleksordningen ”några hundra miljoner kronor”.
- Kilenkrysset brukar normalt sett inte ägna sig åt köpcentrum. Men vi gör ett undantag för Strängnäs. Det är bra att vi har en lokal ägare här. Jag säger samma sak om Präntaren, som Johnny Hammarstedt och Björn Gärtze tog över efter oss. Vi vill att det fungerar på båda ställena. Om till exempel en butik som Elgiganten finns i Solberga så tror jag att det innebär att fler väljer att handla i centrala Strängnäs också. Vi behåller kunderna på hemmaplan, resonerar Jan Persson.
Han kan nu ta julledigt med gott samvete:
- 2014 har varit ett bra år för oss och den här händelsen gör inte saken sämre.

Lars Kilström
lars.kilstrom@ekuriren.se
0152-474 09


Kilenkrysset gör ytterligare storaffärer

Strängnäs tidning
2014-12-20
STRÄNGNÄS
Ytterligare en stor fastighetsaffär genomfördes i går av Kilenkrysset. Därmed är 2014 det mest händelserika året för Janne Persson.
Och då är det inte slut ännu.

I slutet av oktober kunde tidningen berätta att Kilenkrysset sålde fastigheter på drygt 89 000 kvadratmeter ibland annat Eskilstuna för närmare 700 miljoner kronor.
Då använde Janne Persson, Kilenkryssets grundare och styrelseordförande, pengarna till att göra sig i princip skuldfri.
Han berättade också att det var fler affärer på gång.
Nu meddelar Kilenkryssset att man säljer ytterligare fastigheter för 137,5 miljoner kronor. Det är logistik-fastigheter i Flen, Katrineholm och Kungsör samt en fastighet i Kungsängen som byter ägare till Stendörren fastighet AB.
Det handlar om 40 000 kvadratmeter yta. Bland annat är det den lokal intill Amazon i Flen som Volvo hyr och Sveaverken i Katrineholm.
Köpare är Stendörren, som ägs av bland annat Lantmännen. Köpeskillingen växlas delvis som aktier i Stendörren och Kilenkrysset blir en relativt stor aktieägare i företaget.

Varför säljer ni ytterligare?
- Vi vill känna oss trygga, och i dag är det säljarens marknad och vi skulle kunna sälja allt vi har om vi vill. Der finns inget säkrare än en fastighet just nu med den låga räntan.
Janne Persson fortsätter:
- Men jag har alltid gjort tvärt om som människor sagt att man ska göra. När man inte ska köpa köper jag och när man inte ska sälja säljer jag. Vi har fått ett bra pris, det är en av anledningarna. Vi vill vara starka ekonomiskt. Samtidigt berättar Kilenkrysset att man storsatsar i Kungsängen. Maskinuthyraren Ramirent och Swedish match får nya hyreslokaler. Båda byggena startar i januari 2015 och arbetsplatserna kommer att sysselsätta 350 personer.
- Det kommer ju gå åt en del pengar till de projekten, de är ju mycket större, säger Janne Persson och fortsätter:
- Vi satsar framåt. Jag vill inte låna för mycket utan kunna betala och ha pengar i kassan. Jag vill fortsätta jobba men inte ta några risker.
Byggena i Kungsängen betyder också att Kilenkryssets fabrik i Strängnäs får en bra start på 2015.
- Jag har aldrig varit med om ett sådant här år, så många stora avslut, det har varit ett mycket händelserikt år. Jag har heller aldrig varit med om en början på ett år som vi får nu. Det är jätteroligt, det ger trygghet, säger Janne Persson.

Kristina Levin
kristina.levin@ekuriren.se
0152-474 08

Rosersberg lockar företag

Reportage SIGTUNABYGDEN vecka 16, 2014

För tio år sedan bestod området i utkanten av Rosersbergs villastad av grusvägar och slybevuxna industritomter från 1980-talets ekonomiska kris. Idag breder ett enormt industriområde ut sig där.

Näringsliv
Jan Persson, eller Mr Kilenkrysset som han kallas för, såg möjligheter där andra såg problem.
- 1990 sålde jag alla mina företag och mot ekonomernas råd satsade jag på fastighetsbranschen som då var skakad av en kris. Folk trodde att jag var tokig. Första förvärvet blev Flen centrum som hade tre konkurser bakom sig. 2005 köpte vi området i Rosersberg som då hade stått stilla i 15 år, berättar han och sätter sig i skinnfåtöljen under kristallkronan på kontoret i Rosersberg.

Varför lyssnade du inte på ekonomernas råd?
- Jag gick i skola i sju år. Jag brukar därför säga att jag endast lärde mig att räkna plus, säger han och skrattar.
Jan Persson är i dag ägare till en företagsgrupp på närmare 80 bolag som i fjol omsatte närmare en miljard kronor.
Han växte upp i ett lantbrukarhem på en gård som har brukats av släkten i sedan 1608 och som han fortfarande äger. Sitt företagsimperium började han bygga med skrotbilar under värnplikten 1965.
- Som många andra jordbruk var det dåligt med inkomster vintertid. Det är ingen överdrift att säga att vi hade dåligt med pengar. Under värnplikten köpte jag fem skrotbilar som jag sålde delar från till mina lumparkompisar. Därefter växte verksamheten från en anställd till hundra anställda, säger han.
Jan Persson avskyr svensk byråkrati. Samtidigt kan han inte tänka sig att bo och verka i något annat land.
-Problemet i Sverige är byråkratin som hela tiden skapar nya regler. Det finns så mycket regler som någon myndighetsperson alltid vill få ett prejudikat av. Det är ett problem som hämmar utvecklingen, säger han.

Posten och Ericsson
Under de senaste två åren har två stora etableringar skett i området som Jan Persson är särskilt nöjd med. I höst kommer Postens miljardinvestering i en ny brevterminal på 49 000 kvm, därmed en av landets största, att stå klar. Terminalen ska ersätta Postnords terminaler in Tomteboda, Uppsala samt delar av terminalerna i Årsta och Norrköping.
Uppsamlings- och spridningsområdet omfattar 77 000 företag och 800 000 hushåll i 42 kommuner.
Under 2014 kommer även telekomjätten Ericsson att färdigställa två nya globala datacenter, en investering på fem miljarder , för sin utveckling och testning av nya produkter. Det ena byggs i Lindköping och det andra i Stockholm Nord logistikcenter.

Hur ser framtiden ut för industriområdet?
- Den är positiv. Nyligen bytte vi mark med Sigtuna kommun som innebär att vi rår över ytterligare 23 hektar, säger Jan Persson.

Jens Flyckt
jens.flyckt@sigtunabygden.se

2013. Postens kombiterminal börjar bli klar närmast järnvägsspåret. Längst bort till höger i bild ska Ericssons stora datacenter byggas.

Starka etablerar ny produktionsanläggning i Strängnäs

2014-04-24 Pressmeddelande STARKA

Vår etablering av en ny produktionsanläggning i Strängnäs är nu inne i en intensiv fas gällande byggnation och färdigställande. Till invigningen den 5 augusti kommer en, för ändamålet, skräddarsydd anläggning att stå klar som möjliggör en effektiv distribution även till våra kunder uppe i Mälardalen med omnejd.
Etableringen sker tillsammans med Kilenkrysset, vilka vi är mycket nöjda över att ha ett samarbete med.

Projektet löper på smidigt och följer den uppsatta tidplanen. Dialogen med Strängnäs kommun samt med övriga kontakter i området fungerar mycket bra.

Efter invigningen kommer vi kunna erbjuda två starka fästen - i Mälardalen (Arboga och Strängnäs) samt i Skåne. Vi kommer närmare våra kunder och kan erbjuda ett optimalt distributionsled, med en stark markstensproduktion rent geografiskt och rent kommunikativt. Ytterligare en positiv effekt är den minskade påverkan på miljön. För Strängnäs del kommer nyetableringen generera fler arbetstilfällen till orten.
Vi räknar med att vara ett tiotal anställda på plats i Strängnäs när fabriken är i full drift.

Etableringen innebär en investering på närmare 40 miljoner kronor, vilket även inkluderar en toppmodern markstensmaskin.

Vi ser med positiv förväntan fram emot augusti.

För mer information om vår nyetablering, se vår hemsida:
http://www.starka.se/strangnas/

Lars-Henrik Persson
VD, Starka Betongindustrier

Jan Persson
Styrelseordförande, Kilenkrysset

Kombiterminalen i Rosersberg öppnas i år

2014/03/28. Kategorier: FASTIGHETER, INFRASTRUKTUR, LOGISTIK, SJÖFART, TRANSPORT

Den nya kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg ska drivas av Gävle Containerterminal (GCT) öppnas sent i höst.
- I en snar framtid kommer Stockholm Nord-terminalen att vara den mest betydelsefulla i landet. På lång sikt innebär det ett lyft för hela regionen, och det säger inte lite med tanke på att det redan idag är ett av landets hetaste områden.
Det är norr om Stockholm som tillväxten sker, säger Jan Persson VD i Kilenkrysset, som satsar stort på att bygga upp Stockholm Nord i Rosersberg.
Kombiterminalen ska enligt planerna öppnas i slutet av året. Den blir en av landets största och ska bidra till smidigare och effektivare varuflöden i det trafikmässigt ansträngda Stor-Stockholm och Mälardalen. Det innebär exempelvis en betydande reducering av den tunga trafiken på Essingeleden.
En väsentlig del av importen till och exporten från huvudstadsregionen ska gå via Stockholm Nord.
Importcontainrar till Stockholm/Mälardalen kan då komma med båt till GCT och sedan gå vidare med järnväg till Stockholm Nord. Sedan några år tillbaka försörjs Arlanda med flygbränsle via en järnvägspendel från Gävle hamn.
- Med ett unikt bra läge vid Ostkustbanan och E4 nära Arlanda har vi bästa tänkbara förutsättningar för en framgångsrik verksamhet, säger GCTs vd Stig Wåhlstedt.
Kilenkrysset investerar nu i kombiterminalens infrastruktur, och GCT åtar sig att bemanna och utrusta terminalen med kranar, truckar, dragfordon och IT-system.
Den nya motorvägsavfarten till Rosersberg/Stockholm Nord innebär snabb och smidig anslutning till järnvägsnätet.

http://intelligentlogistik.se/archives/4171?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kombiterminalen-i-rosersberg-oppnas-i-arKilenkrysset säkerställer expansion i Rosersberg

PUBLICERAT 08/10 2013 Fastighetsvärlden Idag

Genom ett markbyte har Sigtuna kommun och Kilenkrysset strukturerat om sina markinnehav i Rosersberg, söder om Märsta. Kilenkrysset som de senaste åren byggt flera logistikanläggningar, får nu möjligheter att exploatera ytterligare 23 ha mark väster om nuvarande arbetsplatsområde när det utökas med 50 ha. Kommunen erhåller samtidigt 20 ha mark i centrala Rosersberg av Kilenkrysset och där det bland annat planeras för nya bostäder.


http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/kilenkrysset-sakerstaller-expansion-i-rosersberg/


Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB i omfattande markaffär

2013-10-07

Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB har kommit överens om en markaffär som kommer att få stor betydelse för Rosersbergs framtida utveckling. Överenskommelsen ger förutsättningar för såväl nya bostäder som arbetstillfällen i Rosersberg. Dessutom läggs grunden för en mer samlad satsning på miljöskydd och värnande av grönytor och natur.


Bild: Från vänster Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd Kilenkrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, Kilenkrysset AB

Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet, vilket ger utökad samhällsservice för invånarna i hela Rosersberg.

Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav KilenKrysset kommer att råda över 23 hektar mark. Här kan ytterligare arbetstillfällen skapas utan att det inkräktar påboendemiljön i villastaden Rosersberg.

Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan skall värnas som grönytor och naturområden. Tillsammans med planerat naturskydd av Viggebyparken samt området runt Verkaån söder om arbetsplatsområdet, utgör detta satsningar för att värna miljö- och naturtillgångar i området.

Markaffären kommenteras i ett gemensamt uttalande av kommunalråden från den blocköverskridande majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet):

- Denna markaffär ger fantastiska möjligheter för Rosersberg och Sigtuna kommun att skapa hållbar tillväxt och lägga grund för ökad livskvalitet. Nya arbetstillfällen och bostäder kommer skapas, samtidigt som Rosersbergs villastadskaraktär och boendemiljö värnas. Vi är särskilt glada att det kan kombineras med en ökad ambition att värna natur och miljö i området, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C).

För frågor vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, pressansvarig Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40Kilenkrysset bygger för en stor nyetablering i Bålsta

2013/06/14. Kategorier: FASTIGHETER, JOBB, LOGISTIK, PRODUKTION

I Håbo kommuns nya verksamhetsområde Logistik Bålsta, nordost om Västerskog pågår planläggningen för att Kilenkrysset skall bygga ett lager till ett dagligvaruhandelföretag som väntas tillföra 500-700 arbetsplatser i kommunen.
Även andra företag har visat intresse för etablering i området. Det skriver Håbo Marknad i ett nyhetsbrev. Det kommer att betyda att antalet arbetsplatser i kommunen kommer att öka kraftigt. Fler kommer att kunna arbeta på hemmaplan och många av de 6500 som pendlar ut ur kommunen varje dag kan slippa det. Det kommer också att ge mer arbete till lokala företag med service till dessa företag.
Även ungdomar kan få praktikplatser och sommarjobb här. Det kommer också ge ett bättre underlag till den lokala handeln.

http://intelligentlogistik.se/archives/3136Stor markaffär i Sigtuna

PUBLICERAD 2013-10-04 AV MATTIAS FRÖJD, FASTIGHETSNYTT

Sigtuna kommun och Kilenkrysset AB har kommit överens om en markaffär där kommunen bland annat tillförs 20 hektar mark i centrala Rosersberg.
Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet.
Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav Kilenkrysset kommer att råda över 23 hektar mark.
Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan skall värnas som grönytor och naturområden.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Sigtuna kommun

http://fastighetsnytt.se/tagg/kilenkrysset/Kilenkrysset AB bygger gata i Mörby

I Mörby industriområde bygger Kilenkrysset AB en 800 meter lång gata med tillhörande gång- och cykelväg. Samtidigt byggs vatten- och avloppsledningar i området.
Gatan länkar ihop Skälbyvägen med Högledsvägen. Till semestern sommaren 2013 blir byggnationen klar.

http://www.stockholmsyd.com/nyheter/nyheter/2013-04-04-kilenkrysset-ab-bygger-gata-i-morby.html