Hem 1

Med ett genuint intresse för samhälle och näringsliv vill vi se Sverige växa

Sedan 1990 då Kilenkrysset grundades har vi bidragit till att få Stockholm, Mälardalen och Öresundsregionen att växa och ge hållbara möjligheter för näringslivet att expandera på.

Vi vill se Sverige växa, och vi bidrar med det vi gör bäst: att bygga och förvalta fastigheter på mark vi själva äger.

Kilenkrysset har under årens gång kommit att utvecklas till tre koncerner.
Mer information om respektive koncern hittar du här,
Kilenkrysset AB, Kilenkrysset Sweden AB och Kilen Eldsundsviken AB.

Välkommen till Kilenkrysset!
Jan Persson