Hem 1

Med ett genuint intresse för samhälle och näringsliv vill vi se Sverige växa

Stockholm, Mälardalen och Öresundsregionen växer så det knakar. Kommunerna bygger bostäder och infrastruktur för fullt, och näringslivet söker hållbara möjligheter att expandera på.

Många av dessa kommuner och företag är våra kunder. Vi vill se Sverige växa, och vi bidrar med det vi gör bäst: att bygga och förvalta fastigheter på mark vi själva äger.

Men bortom betong, byggytor och byggnader finns det en röd tråd som genomsyrar Kilenkrysset: sunt bondförnuft, yrkesstolthet, långsiktiga relationer och ett genuint intresse för samhälle och näringsliv.

Välkommen till Kilenkrysset!
Jan Persson