Kilen Baltic

Kilen Baltic hyr lokaler utanför Riga i Lettland. Där producerar vi armeringskorgar som levereras till Kilen Prefabs fabrik i Strängnäs, där användes dessa till produktionen av CE-märkta betongväggar för bland annat kommersiella fastigheter, bostäder och vägtunnlar.

Kilen Baltic 1
Armeringskorgar lastade på plats vid fabriken i Lettland.
Kilen Baltic 2
Ungefär en trailer i veckan,30 ton, armeringskorgar anländer till Kilen Prefab i Sverige.

Vi bygger nytt i Lettland

Vi har även investerat i fyra olika markområden i Iks kiles kommun.
Jaunpalejas 8 100 kvm, Zemlejas 4 300 kvm, Ziedlejas 3 000 kvm och Skaistlejas 6 100 kvm. Totalt en markyta på 21 500 kvm och alla angränsande till  varandra och placerade i ett attraktivt läge med goda kommunikationsmöjligheter vid motorvägen. Transportmässigt är det 30 km till Riga och 2 km till Ogre kommun.
På markområdet kommer vi att bygga en fastighet med en totalyta på 2 300 kvm, varav 2 000 kvm är produktionslokal och 300 kvm är kontor/lokal för modellverkstad. Beräknad inflytt hösten 2020.

Kilen Baltic 3
Fasadritning och modell på den blivande fastigheten.
Kilen Baltic 4
Kartbild över markområdet med placering av den blivande fastigheten.
Kilen Baltic 5
Ett utav besökstillfällena i Lettland, från vänster:
Ove Nilsson Kilenkrysset, Roberts Kaufins Kilen Baltic och Dan Bohman Kilen Prefab.

Nyheter