Kilen Baltic

Kilen Baltic 1

Kilen Baltic är ett bolag inom Kilenkrysset koncernen. Bolaget startades 2020 och har som syfte att producera armeringskorgar för leverans till produktionen av CE-märkta betongelement för bland annat kommersiella fastigheter, bostäder och vägtunnlar.
Man skapar även skalmodeller samt Illustrationsfilmer av byggprojekt inom Kilenkrysset. Ambitionen är att under kommande år vidareutveckla Kilen Baltic på plats i Riga, Lettland.

Kilen Baltic 2
Kilen Baltic 3
Armeringskorgar lastade på plats vid fabriken i Lettland. Ungefär en trailer i veckan,30 ton, armeringskorgar anländer till Sverige.

Vi bygger nytt i Lettland

Under 2020 har vi investerat i fyra olika markområden i Iks Kiles kommun. Jaunpalejas 8 100 kvm, Zemlejas 4 300 kvm, Ziedlejas 3 000 kvm och Skaistlejas 6 100 kvm, vilket totalt blir en sammanhängande markyta på 21 500 kvm placerat i ett attraktivt läge med goda kommunikationsmöjligheter via motorvägen. Transportmässigt är det 30 km till Riga och 2 km till Ogre kommun. Avståndet mellan Stockholm och Riga är 443 km. Flygtiden från Arlanda till Riga är 70 minuter, lastbilsleveranser tar 19 timmar.

Kilen Baltic 4
Kartbild över markområdena i Iks, Kiles Kommun.

Byggnationen vi nu genomför innefattar en fastighet på 2 300 kvm, fördelat på en 2 000 kvm stor produktionsanläggning och tillhörande 300 kvm kontor/lokal. Inflyttning beräknas ske under 2021. Anläggningen kommer att vara bemannad med en produktionschef, samt en personalstyrka bestående av Civilingenjör, Cad och industridesigner, Modell designer, Administration/ekonomi och Produktionspersonal.

Kilen Baltic 5
Jan Persson Ägare och vd Kilenkrysset och Roberts Kaufins, vd Kilen Baltic vid ett utav besöken i Sverige.
Kilen Baltic 6
Kilen Baltic 7
Kilen Baltic 8
Första spadtaget är genomfört och nu är bygget i gång, en illustrationsbild visar den kommande fastigheten.

Nyheter