Bygg

Vi bygger för egen förvaltning och strävar alltid efter maximal kvalitet i förhållande till pris. Vi bygger direkt till kund och skräddarsyr fastighetetrna efter vår kunds behov. Vi låter hyresgästen vara delaktig i processen, vilket i slutändan leder till nöjd kund.

Vår fabrik, Kilen Prefab producerar betongväggar till våra projekt. Vi ser fler fördelar med att använda Prefab, i huvudsak för att vi kan styra produktionstiderna och komma ner i snabba ledtider.

Vårt kännetecken är korta byggtider, effektivitet och delaktighet utan att tumma på kvalitén.

Bygg består av projektledare och platschefer. Därutöver sysselsätter vi i genomsnitt 150 personer genom underentreprenörer och konsulter, som också bidrar till företagets nya idéer.