Lager

Kilenkrysset äger lager-och logistikfastigheter i attraktiva lägen. Huvuddelen av fastigheterna är belägna i Mälardalen.
Genom att erbjuda moderna logistikfastigheter utmed viktiga godsstråk bidrar vi till förbättring av miljön med en effektiv varuförsörjning.