Nyköping

Oppeby

Projektbeskrivning:
Rivning av befintliga byggnadsdelar samt nybyggnation av vägar och media för kommande bostäder.

Kontaktperson:
Ove Nilson

Sigtuna


Rosersbergs cirkulationsplats

Projektbeskrivning:
Infrastruktur cirkulationsplats

Kontaktperson:
Thomas Holmstrand


Strängnäs

Fogdö

Hyresgäst:
Fogdö Prästgård

Projektbeskrivning:
Nybyggnation 6 st. villor + IP

Kontaktperson:
Tom Lundqvist

_____________________________

Fårhushagen, Kv. Rocken 8

Projektbeskrivning:
Flerbostadshus med 45 hyresrätter

Kontaktperson:
Lars Frick

________________________________

Solberga Handelsplats

Hyresgäst:
Lidl

Projektbeskrivning:
Nybyggnation butikslokal

Kontaktperson:
Tom Lundqvist