Ahola

Fastighet:Mörby 5:33
Adress:Högledsv 9
Byggnadsår:2013
Hyresgäst:Ahola Transport AB
Kontorsyta:200 kvm
Övrigt:Markområde för industriupplag 22 000 kvm