Tamro

Fastighet:Mörby 5:32
Adress:Skälbyvägen 8
Köpt år:2001
Tomtyta:48 000 kvm
Lokalyta:5970 kvm
Byggnadsår:2002
Hyresgäst:Tamro
Kontorsyta:287 kvm
Lageryta:5683 kvm, tillbyggnad lager 2014, 7467kvm