ABT

Fastighet:Spångs Soldattorp 1:1
Adress:Järngatan/Titangatan
Köpt år:2016
Tomtyta:ca 26 000 kvm
Lokalyta:ca 4 375 kvm
Hyresgäst:ABT
Övrigt:verkstad och kontor