DHL lager

Fastighet:Rosersberg 11:84
Adress:Metallvägen 33
Tomtyta:Del av 11:84, ca 69000 kvm
Lokalyta:31563 kvm
Byggnadsår:2006
Hyresgäst:DHL Exel Supply Chain (Sweden) AB
Kontorsyta:1622 kvm
Lageryta:29941 kvm
Övrigt:Entresol: 3946 kvm
En av våra tre första etableringar i Rosersberg.