Förlängda Armen Logistik AB
Brightstar 20:20 (Swe) AB

Fastighet:Rosersberg 11:96
Adress:Metallvägen 38
Tomtyta:29839 kvm
Lokalyta:14913 kvm
Byggnadsår:2011
Hyresgäst:Förlängda Armen Logistik AB,
Brightstar 20:20 (Swe) AB
Kontorsyta:1962 kvm
Lageryta:12951 kvm