Kilenkryssets kontorshus

Fastighet:Rosersberg 11:77
Adress:Stålgatan 1
Tomtyta:15018 kvm
Lokalyta:4667 kvm
Byggnadsår:2012
Hyresgäst:Kilenkrysset AB plan 5,
NCC Roads AB plan 4,
Rosenqvist och SPT Stockholm Nord AB plan 3,
Märsta Förenade plan 2,
NCC Construction AB plan 1
Övrigt:Varje plan är ca 800 kvm.