Rikskombiterminal

Fastighet:Roserberg 1:112
Adress:Järngatan 35
Tomtyta:139 905 kvm
Lokalyta:kontor 420 kvm +
skärmtak 300 kvm
Byggnadsår:2015
Hyresgäst:Yilport Gävle Container
Terminal AB
Övrigt:Terminalområde med spår och anläggningar med kontors-
byggnad