Bystronic Scandinavia AB

Fastighet:Rosersberg 11:101
Adress:Metallvägen 30
Köpt år:2017
Lokalyta:2000 kvm
Hyresgäst:Bystronic Scandinavia AB