Fastighet:Bussen 1, Hus B
Adress:Fjädervägen 14
Lokalyta:842 kvm
Byggnadsår:2014
Hyresgäst:Cellbetong i Sverige AB