Glashuset

Fastighet:Fenix 1, Hus A
Adress:Finningevägen 52
Köpt år:1995
Lokalyta:1590 kvm
Hyresgäst:Kontorshotell, flertalet hyresgäster