K.W. Bruun Logistik

Fastighet:Bilen 1
Adress:Fjädervägen 5
Tomtyta:71227 kvm
Lokalyta:9825 kvm
Byggnadsår:2009
Hyresgäst:K.W. Bruun Logistik AB
Kontorsyta:559 kvm
Lageryta:9266 kvm
Övrigt:Här hyr K.W. Bruun Logistik, ett företag från Danmark.