Office Depot

Fastighet:Bussen 1, Hus A
Adress:Fjädervägen 6
Tomtyta:60798 kvm
Lokalyta:12107 kvm
Byggnadsår:2000/2008
Hyresgäst:Office Depot AB (fd. Svanströms)
Kontorsyta:494 kvm
Lageryta:11613 kvm