Posten

Fastighet:Tärnan 4
Adress:Dammvägen 13
Köpt år:1995
Tomtyta:3897 kvm
Lokalyta:1559 kvm
Hyresgäst:Posten
Kontorsyta:274 kvm
Lageryta:1285 kvm