Rusta AB

Fastighet:Bussen 7
Adress:Fjädervägen 4
Lokalyta:2160 kvm
Byggnadsår:2014
Hyresgäst:Rusta AB