Altia Sweden AB

Fastighet:Tång 2:2
Adress:Garpebodavägen 4
Tomtyta:123721 kvm
Lokalyta:22036 kvm
Byggnadsår:2013
Hyresgäst:Altia Sweden AB
Kontorsyta:1380 kvm
Lageryta:20656 kvm