Ramirent AB

Fastighet:Örnäs 1:9, del av
Adress:Frekvensvägen 2, Kungsängen
Tomtyta:88 250 kvm
Byggnadsår:2015/16
Hyresgäst:Ramirent AB
Kontorsyta:2 550 kvm
Lageryta:7 991 kvm
Övrigt:skärmtak: 12 100 kvm