Uponor

Fastighet:Eneberga 1
Adress:Hackstavägen 1
Tomtyta:35819 kvm
Lokalyta:7151 kvm
Byggnadsår:2012
Hyresgäst:Uponor AB
Kontorsyta:574 kvm
Lageryta:6577 kvm