Information till besökare av vår webbplats

Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet

Företagsgruppen Kilenkrysset värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Kilenkrysset Aktiebolag, org. nr 556283-6931, är ägare av webbplatsen kilenkrysset.se och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Kilenkrysset Aktiebolag benämns fortsättningsvis som ”Kilenkrysset”, ”vi” eller ”oss”.

Användning av webbkakor på kilenkrysset.se

En webbkaka kan vara en personuppgift. En webbkaka är en liten textfil som skickas från vår server och som sparas av din webbläsare. På webbplatsen används enbart förstapartskakor.

Kilenkrysset behandlar webbkakor (som utgör personuppgifter) med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningar i din webbläsare. Kilenkrysset behandlar webbkakor som utgör personuppgifter för de ändamål och under den tid som anges nedan.

Kilenkrysset.se använder förstapartskakor för att möjliggöra vissa funktioner på webbplatsen samt för att komma ihåg om du har samtyckt till vår användning av webbkakor och därefter hålla informationen dold.

Vi använder också förstapartskakor genom webbanalysverktyget Google Analytics för att utföra trafikmätningar över antalet besökare på webbplatsen samt vilka sidor som besökts. Webbanalysverktyget samlar in anonymiserad och sammansatt information om besökare på webbplatsen. Det betyder att informationen inte kan hänföras till någon särskild individ eller enhet. Insamlade IP-nummer avidentifieras innan informationen lagras.

Vårt syfte med trafikmätningarna är att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på webbplatsen. Om du inte önskar att ditt besök ska utgöra en del av statistiken kan du förhindra insamlingen genom att installera ett tillägg i din webbläsare.

Typ av webbkakor och syfte

Kilenkrysset.se använder olika typer av webbkakor på webbplatsen (se nedan). Den första typen av webbkaka utgörs av s.k. sessionskakor och placeras på din enhet endast under den tid du använder och surfar runt på webbplatsen. Sessionskakan skickar information mellan din enhet och servern. Den temporära webbkakan raderas när du stänger ned din webbläsare.

Den andra typen av webbkaka sparar en fil permanent på din enhet. När du besöker webbplatsen på nytt hämtas information lokalt från din enhet så att du snabbare kan se information från webbplatsen. Informationen uppdateras med eventuellt ny information.

Nedan redovisas en uppställning över de webbkakor som används på webbplatsen, ändamålen med informationsinsamlingen och lagringstiden.

Nödvändiga cookies

Nedan angivna cookies är nödvändiga för att Kilenkryssets webbplats ska fungera korrekt. Dessa cookies kan inte stängas av.

Namn

Lagringstid

Ändamål

viewed_cookie_policy

1 år

Lagrar information för att avgöra om användaren har godkänt cookies.

cookielawinfo-checkbox-analytics

1 år

Används för att komma ihåg att användaren samtyckt till så kallade analytiska cookies (_ga och _gid).

cookielawinfo-checkbox-necessary

1 år

Används för att lagra användarens samtycke till nödvändiga cookies.

cookielawinfo-checkbox-performance

1 år

Används för att lagra användarens samtycke till så kallade ”Performance” cookies (_gat).

Cookies för analys och funktion

Nedan angivna cookies tillhandahåller Kilenkrysset med information om hur webbplatsen används. Med hjälp av information från dessa cookies har vi också möjlighet att förbättra användarupplevelsen för personer som besöker vår webbplats.

Namn

Lagringstid

Ändamål

_ga

2 år

Används för att förstå hur besökaren navigerar på webbplatsen.

_gid

_gid

Används för att samla in anonymiserad information om antalet besökare på webbplatsen, vilka sidor som har besökts och hur besökarna kommer till webbplatsen.

_gat

1 minut

Används för att strypa förfrågningstakten – begränsar insamling av data på högtrafikerade webbplatser.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hantera inställningar

Genom inställningar i din webbläsare kan du förhindra användningen av webbkakor. Du kan exempelvis ändra inställningar så att webbläsaren automatiskt avvisar lagring av cookies eller informerar dig när en webbplats vill lagra cookies. Om du väljer att inte acceptera webbkakor kan funktionaliteten på webbplatsen försämras i vissa avseenden.

Du kan också när som helst gå in i din webbläsare och själv radera redan placerade cookies. Mer information om hur du stänger av och hanterar cookies hittar du på din webbläsares supportsidor.

Tveka inte att fråga

Om du har frågor eller synpunkter på Kilenkryssets behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Kilenkryssets via post, Kilenkrysset Aktiebolag, Box 554, 645 25 Strängnäs eller via e-post på gdpr@kilenkrysset.se.

Nyheter