Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

26 mars, 2021

Kilenkrysset AB köper 100 000 kvm planlagd mark i Enköping

Kilenkrysset AB köper 100 000 kvm planlagd mark i Enköping

Kilenkrysset AB stärker sitt markinnehav inom Enköpings kommun och köper 100 000 kvm planlagd mark av bygg- och anläggningsföretaget Peab AB.
Affären ägde rum den 25 mars 2021 och gjordes i form av ett aktiebolagsförvärv.

Fastigheten Hagalund 1:4 är belägen strax intill vägskälet mellan E18 och riksväg 55 mot Uppsala. Fastigheten är detaljplanerad för Industri, Lager och Logistik.

Kilenkrysset AB köper 100 000 kvm planlagd mark i Enköping 1
Kartbild över fastigheten Hagalund 1:4

– Detta är en mycket positiv affär för vår fortsatta etablering inom Uppsala län. Vi tror på detta område och kan redan nu se stor potential för en tillväxt både gällande företagsetableringar och arbetstillfällen för kommuninvånarna. När vi som markägare är positiva, då brukar det smitta av sig, säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset AB.

Kilenkrysset AB köper 100 000 kvm planlagd mark i Enköping 2
Foto från vänster: Anders Solberg Exploateringschef Kilenkrysset AB,
Fredrik Pettersson Peab AB och Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset AB.