Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

10 december, 2021

Kilenkrysset AB säljer ca 35 750 kvm bostadsmark inom Strängnäs Kommun

Kilenkrysset AB säljer ca 35 750 kvm bostadsmark inom Strängnäs Kommun

Kilenkrysset AB säljer bostadsmark med en bruttoarea på ca 35 750 kvm inom Strängnäs Kommun. Köpare är K-Fast Kilen AB, ett dotterbolag till K-Fastigheter Holding AB (”K-Fastigheter”). Avtalet avser försäljning av fastigheten Strängnäs 3:21 med flera. Kilenkrysset AB äger 49 procent i K-Fast Kilen AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om ca 96,5 mkr.  

Kilenkrysset AB säljer ca 35 750 kvm bostadsmark inom Strängnäs Kommun 1
Frida Gullstrand Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund Kilenkrysset, Magnus Persson K-Fastigheter, Jakob Karlsson K-Fastigheter, Jan Persson Kilenkrysset och Andreas Lenander Kilenkrysset i samband med signeringen.

Detaljplanen som ingår i markområdet är en detaljplan som Kilenkrysset arbetat med under en längre tid, sedan maj månad 2018. Detaljplanen innefattarbyggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om ca 32 600 kvadratmeter för uppförande av ca 350 hyresrätter enligt K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus samt ca 3 150 kvadratmeter för parhus. Detaljplanen blev lagakraftvunnen under oktober månad 2021.

Kilenkrysset AB säljer ca 35 750 kvm bostadsmark inom Strängnäs Kommun 2
Kilenkrysset AB säljer ca 35 750 kvm bostadsmark inom Strängnäs Kommun 3
Två utav K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus, Lamellhus och Punkthus.

-Att få uppleva genomförandet av en detaljplan som denna känns extra glädjande då hela området ligger inom vår hemkommun Strängnäs. Detaljplanen möjliggör bebyggandet av en betydande mängd boenden för invånarna i Strängnäs Kommun. Att dessutom få göra detta tillsammans med K-fastigheter, i form utav vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen AB ger alla förutsättningar för att detta kommer att bli en positiv och smidig etablering, säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB.

Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022. Tillträde utav området beräknas ske under första kvartalet 2022.

-Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Magnus Persson, Affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
E-post: magnus.persson@k-fastigheter.se
Telefon: 010 – 209 61 39

Anders Antonsson, IR-ansvarig, K-Fastigheter
E-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se
Telefon: 070- 873 09 00

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B).
Läs mer på
k-fastigheter.com