Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

9 december, 2020

Kilenkrysset AB säljer fastigheter i Stockholm Nord till Rosenqvist Fastigheter Holding AB

Kilenkrysset AB säljer fastigheter i Stockholm Nord till Rosenqvist Fastigheter Holding AB

Kilenkrysset AB säljer fastigheter i Stockholm Nord till Rosenqvist Fastigheter Holding AB 1
Foto från vänster: Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB och Anders Rosenqvist
ägare Rosenqvist Fastigheter Holding AB.

Kilenkrysset AB har träffat en överenskommelse om försäljning av strategisk kvartersmark samt industri- och kontorslokaler till Rosenqvist Fastigheter Holding AB. Det är 106 000 kvm kvartersmark, ca 4000 kvm kontors- och ca 2600 kvm industri- och logistiklokaler i Rosersberg, Stockholm Nord.

-Vi är både stolta och ödmjuka inför det här spännande förvärvet, säger Mattias Lindqvist, vd, Rosenqvist Fastigheter Holding AB, och fortsätter.
Det ligger helt i linje med vår strategi att växa i Stockholm Nord, och det här köpet stärker vår position i Sigtuna och Arlandaregionen, där vi vill vara med.

Marken och lokalerna är en del av det expansiva logistik- och verksamhetsområdet som tornar upp väster om E4:an strax söder om Arlanda. Den aktuella kontorslokalen är en mycket speciell byggnad, inte minst läge, arkitektur och planlösning.

-Vi skulle aldrig sälja till någon annan aktör än Rosenqvist, menar Jan Persson, Kilenkryssets vd och ägare. Jag vet att de kommer att ta hand om byggnaden till och med bättre än vi själva. Vi var inspirerade av den klassiska TV-serien Dallas när vi byggde, och nu vet vi att huset får en ny kompetent ägare.

-Ja, det är med både tacksamhet och stor glädje vi nu tar över efter Kilenkrysset och vi är fullt på det klara med att byggnaden med kontor ska vårdas varsamt. Kvartersmarken på 106 000 kvm kommer vi att vidareutveckla både för logistik- och andra verksamheter som önskar ett framskjutet läge ut mot E4, avslutar en nöjd Mattias Lindqvist, vd, Rosenqvist Fastigheter Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon:  070- 766 54 04

Mattias Lindqvist, vd Rosenqvist Fastigheter Holding AB
E-post: mattias.lindqvist@rosfast.se
Telefon: 070- 242 21 47