Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

5 mars, 2021

Kilenkrysset AB säljer sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB

Kilenkrysset AB säljer sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB

Efter 10 år av produktion av prefabricerade betongstommar väljer nu Kilenkrysset AB att sälja sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter (K-Fast Holding AB) och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB i syfte att utveckla fler hyresrätter i Mälardalsregionen.

Kilenkrysset AB säljer sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB 1
Tummen upp för en positiv försäljning och kommande samarbete.
Foto från vänster: Jan Persson Kilenkrysset AB, Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB och Dan Bohman VD Kilen Prefab AB.

-Det känns väldigt positivt och glädjande att det är K-Fastigheter, en stark aktör inom bostadsbranschen, som är köpare. Jag är mycket stolt över den fabrik vi genom åren byggt upp och det ska bli spännande att följa dess framtida utveckling, säger Dan Bohman, VD Kilen Prefab AB.

Affären innefattar bolaget Kilen Prefab AB samt en del utav den befintliga personalen. Fastigheten Bussen 2 Hus A, blir kvar i Kilenkrysset koncernen och kommer att hyras ut till tillträdande köpare. Fabriken kommer att drivas av Finja Prefab AB, ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding AB.
Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 21 mkr. Tillträde sker den 30 april 2021.

-Med detta förvärv välkomnar vi ett tjugotal nya medarbetare i Strängnäs. Anläggningen är välskött och ger oss ett bra komplement som stärker vår marknadsposition, och vi ser fram emot att kunna erbjuda Prefabs klimatpositiva betongstommar till fler kunder. Eftersom en betongstomme har en lång livslängd är den ett utmärkt val när man som vi tänker långsiktigt, säger Kaj Grönvall, VD för Finja Prefab.

Kilenkrysset AB säljer sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB 2
Fastigheten Bussen 2 Hus A, Strängnäs.

K-Fastigheter är likt Kilenkrysset ett bolag inom fastighetsbranschen. Deras målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. Köpet av Kilen Prefab AB är en viktig del i satsningen på att bygga fler hyresrätter i Mälardalsregionen.

-Köpet av denna prefabfabrik stärker K-Fastigheters produktionskapacitet i Mälardalen, ett för oss prioriterat tillväxtområde, och en av Sveriges mest byggintensiva regioner. Vi har idag över 1 300 lägenheter i produktion, och har målsättningen att i framtiden kunna erbjuda fler prisvärda hyresrätter i fler orter kring Mälaren och närliggande områden med god tillväxt, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

Samtidigt som denna affär inleder Kilenkrysset ett samarbete med K-Fast Holding AB med syfte att utveckla fler hyresrätter i Mälardalsregionen. Tillsammans startar man ett gemensamägt bolag för att verka i Mälardalsregionen och uppföra K-Fastigheters koncepthus för långsiktig förvaltning på de bostadsbyggrätter som utvecklas av Kilenkrysset. Det nya bolaget kommer att verka under namnet K-Fast Kilen AB och K-Fastigheter äger 51 procent av aktiekapitalet, Kilenkrysset 49 procent.

Kilenkrysset AB säljer sin prefabfabrik Kilen Prefab AB till K-Fastigheter och inleder samtidigt ett samarbete med K-Fast Holding AB 3

-Med detta samarbete får K-Fastigheter tillgång till många och attraktiva byggrätter i ett för oss viktigt tillväxtområde. Kilenkrysset är en stor markägare och kan tillföra vårt gemensamma bolag mark i områden som K-Fastigheter bedömer lämpliga för byggnation av lägenheter i våra tre koncepthus. Kilenkrysset med sin geografiska närhet och med sitt breda nätverk kommer dessutom att bistå K-Fastigheter i upphandling av infrastruktur- och markentreprenader hänförliga till den kommande bostadsproduktionen. Vi kommer att bygga och förvalta våra hus enligt samma höga krav som vi ställer på alla våra projekt, fortsätter Jacob Karlsson.

– Affären vi nu genomför känns mycket positiv och att vi nu påbörjar ett samarbete tillsammans med K-Fast Holding AB tror jag kommer ge en god energi till vår framtida utveckling inom koncernen. Vi har sedan 1990 byggt upp en bygg- och fastighetskoncern som kommit att ge många betydelsefulla affärer med många positiva effekter. Genom åren har vi blivit en utav Sveriges största markägare och vår affärsidé att bygga, förvalta, långsiktigt äga och utveckla områden för lager och logistik, kontor, bostäder och samhällsnytta, genomsyrar alla våra beslut. Samarbetet med K-Fastigheter har en stor potential då vi i stor del har en och samma affärsfilosofi. Inom koncernen har vi dessutom vårt bolag Kilen Baltic, med verksamhet 3 mil utanför Riga, Lettland. Bolaget bedriver tillverkning av armeringskorgar till Kilen Prefab, vilket man kommer att fortsätta med. Detta bolag ingår inte i affären, säger Jan Persson, vd och ägare för Kilenkrysset koncernen.  

För mer information vänligen kontakta:

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset koncernen
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB
E-post: kaj.gronvall@finjaprefab.se
Telefon: 070 -266 71 79

Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB
E-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se
Telefon: 073 -821 96 26

Anders Antonsson, IR-ansvarig
E-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se
Telefon: 070- 873 09 00

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Goda relationer är vårt signum med fokus på långsiktighet, nöjda kunder och motiverade medarbetare. Vårt fastighetsbestånd består av ca 395.000 m2 uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de ca 23 miljoner m2 mark som finns i vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset omsätter ca 600 Mkr i byggverksamheten och 300 Mkr i förvaltningsdelen.  

Kilen Prefab AB är ett bolag inom bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset AB. Bolaget innefattar en verksamhet med prefabrikation av betongelement, med en produktionsanläggning på ca 6 000 kvm i Strängnäs, Mälardalen. Bolaget är sedan 2014 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och BBC certifierade via Nordcert. Produkterna levereras främst till projekt inom koncernen men även till aktörer på den externa marknaden. Bolaget omsätter ca 60 mkr på årsbasis.

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com