Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

1 juli, 2024

Kilenkrysset fördjupar samarbetet med K-Fastigheter genom transaktioner i Mälardalen

Kilenkrysset fördjupar samarbetet med K-Fastigheter genom transaktioner i Mälardalen

Kilenkrysset fördjupar sitt samarbete med K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) genom två transaktioner i Mälardalen som rör bostäder i Nyköping samt en rörelsefastighet i Strängnäs.

I Nyköping avyttrar K-Fast Holding AB fastigheten Nyköping Oppeby Gård 1:7 till K-Fast Kilen AB, ett bolag som ägs till 51 procent av K-Fast Holding AB och till 49 procent av Kilenkrysset AB. Transaktionen sker i bolagsform utan avdrag för latent skatt och med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 235,8 MSEK vilket motsvarar bokfört värde per den 30 juni 2024. Fastigheten Nyköping Oppeby 1:7 omfattar 100 lägenheter med en total bostadsyta om 7 277 kvm. Årligt hyresvärde uppgår till 13,0 MSEK.

Kilenkrysset fördjupar samarbetet med K-Fastigheter genom transaktioner i Mälardalen 1

K-Fast Kilen AB äger och förvaltar efter transaktionen 210 lägenheter i Nyköping och Strängnäs med årligt hyresvärde om 28,2 MSEK. Bolaget har ytterligare 650 lägenheter med ett årligt hyresvärde om 99,2 MSEK i byggnation och pågående projektutveckling i Strängnäs och Örebro. Beräknat färdigställande för dessa lägenheter är mellan 2025 och 2028.

I en separat transaktion förvärvar K-Prefab Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till K-Fast Holding AB, rörelsefastigheten Strängnäs Bussen 10 av ett bolag inom Kilenkrysset-koncernen. Fastigheten som omfattar 6 500 kvm produktionsyta och cirka 30 000 kvm befintlig och potentiell lageryta har K-Fast Holding AB:s dotterbolag K-Prefab hyrt sedan 2021. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 70,3 mkr.

-Vi är väldigt glada över att vi utökar vårt välfungerande samarbete med Kilenkrysset. Genom dessa transaktioner stärker vi vårt samarbete i Mälardalsregionen med ytterligare en bostadsfastighet i vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen, dels får K-Fastigheter kontroll över en idag hyrd rörelsefastighet, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

-Jag tycker att det är spännande att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete i K-Fast Kilen AB och på andra sätt. Våra koncerner kan dra stor nytta av varandra och jag ser fram mot det fortsatta samarbetet, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset AB.

För ytterligare information vänligen kontakta

Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Jacob Karlsson, VD, K-Fastigheter
E-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se
Telefon: 010-167 60 71

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef, K-Fastigheter
E-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se
Telefon: 010-167 60 99

K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad är målsättningen är att leverera färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade koncepthus såväl som högkvalitativa stomlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter erbjuder över 5 000 bostäder från Köpenhamn i söder till Gävle i norr och utvärderar löpande nya marknader. Som hyresvärd strävar vi efter att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 15,3 miljarder kronor. Årligt hyresvärde i färdigställt bestånd uppgår till 686 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com