Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

11 september, 2019

Kilenkrysset förvärvar Olunda bergtäkt i Knivsta kommun

Kilenkrysset förvärvar Olunda bergtäkt i Knivsta kommun

Kilenkrysset förvärvar Olunda bergtäkt i Knivsta kommun 1
Foto från vänster: Jan Persson VD och styrelseordförande Kilenkrysset, Johan Olander och Fredrik Granlund Kilenkrysset

Kilenkrysset har den 6/9-2019 undertecknat avtal om köp av ett 30 ha stort markområde beläget strax norr om riksväg 77 i Knivsta kommun.
Markområdet som är en del av fastigheten Olunda 4:1 används utöver bergtäktsverksamheten även för bland annat asfaltstillverkning samt betongtillverkning och ligger i direkt anslutning till Kilenkryssets tidigare förvärvade markområden i Brunnbyområdet.

Det förvärvade området blir ett utmärkt komplement till vårt befintliga markinnehav i Brunnby som planeras för ett framtida verksamhetsområde, förhoppningsvis innehållande både lager, industri, kontor och handel säger Jan Persson, VD och ägare av Kilenkryssetkoncernen.