Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

9 december, 2019

Kilenkrysset och Logicenters utvecklar markområde i Staffanstorp

Kilenkrysset och Logicenters utvecklar markområde i Staffanstorp

Kilenkrysset och Logicenters utvecklar markområde i Staffanstorp 1
Foto från vänster: Matthias Kettelhoit – Logicenters, Jan Persson – Kilenkrysset,
Rickard Dahlberg – NREP och Ida Åsberg – Kilenkrysset

Nu ingår Kilenkrysset och Logicenters återigen i ett samarbete. Tillsammans ska parterna utveckla ett 120 000 m² stort markområde i skånska Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters har möjlighet att bebygga 60 000 m² av området och planerar initialt att uppföra en modern logistikfastighet om 24 000 m² under nästa år. I dagsläget finns inga avtalade hyresgäster.

Efter flera gemensamma markutvecklingsprojekt, bland annat i Bålsta tidigare i år, står det nu klart att Kilenkrysset och Logicenters återigen krokar arm. Denna gång avseende en markutveckling av ett 120 000 m² stort område i Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters tillträder marken i början av 2020 och byggnation kan uppföras på upp till 60 000 m² av det totala markområdet. I projektets inledande fas har Logicenters för avsikt att utveckla en logistikfastighet om cirka 24 000 m² uthyrningsbar area på spekulation med byggstart innan sommaren 2020 och som beräknas stå färdig i början av 2021.

”En av Logicenters främsta styrkor är att vi erbjuder moderna logistikanläggningar på de strategiskt viktigaste platserna i de regioner vi är verksamma. Den här etableringen i Staffanstorp, med sitt attraktiva läge utanför Malmö och med närhet till kontinenten, är vidare bevis på detta. Markförvärvet i Staffanstorp är en viktig pusselbit för oss och det ska bli roligt att genomföra markutvecklingen tillsammans med Kilenkrysset som vi tidigare haft många goda samarbeten med”, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.

Kilenkrysset och Logicenters utvecklar markområde i Staffanstorp 2

”Logicenters delar vår vision om att bidra till en ökad tillväxt i regionen, där tillgången till smart logistik spelar en viktig roll. I augusti valde Microsoft att köpa från oss i samma område och tidigare i år har vi förlängt hyreskontraktet med Alfa Laval för deras huvudkontor så vi upplever en stor efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen varför det är både glädjande och värdefullt att återigen ingå i ett partnerskap med Logicenters”, säger Jan Persson, styrelseordförande på Kilenkrysset som vidare menar att det goda samarbetet med Staffanstorps kommun möjliggör denna positiva utveckling och mark för mindre logistiketableringar finns kvar.

För mer information, kontakta:

Jan Persson, Styrelseordförande, Kilenkrysset
E-mail: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: +46 70 766 54 04

Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters
E-mail: make@logicenters.com
Telefon: +46 70 583 44 06