Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

15 juli, 2020

Kilenkrysset säljer 43.000 kvm mark i Kungsängen

Kilenkrysset säljer 43.000 kvm mark i Kungsängen

Kilenkrysset säljer 43.000 kvm mark i Kungsängen 1

Kilenkrysset har tecknat ett avtal med Magnolia Bostad om försäljning av del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:478 i Upplands-Bro kommun. På fastigheten planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 400 bostäder om cirka 43 000 kvm BTA.

Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är Kilenkrysset. Detaljplanearbete pågår och affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske 2022.

Magnolia Bostad planerar ett blandat område med flerbostadshus och småhus samt en förskola. Området kommer att få ett naturskönt läge angränsande till naturreservatet mot Örnnässjön och i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse samt med närhet till service, skola och idrottsplats. Kungsängen har goda kommunikationer med tät pendeltågförbindelse till Stockholm.

Kilenkrysset säljer 43.000 kvm mark i Kungsängen 2

Foto från vänster: Andreas Lenander Affärsutvecklare Kilenkrysset, Anders Solberg Mark & Exploateringschef Kilenkrysset och Tony Weideskog Affärsutvecklare Magnolia Bostad.

– Vi är glada att inleda ett samarbete med Magnolia Bostad. Kilenkrysset och Magnolia Bostad är båda långsiktiga stadsutvecklare med resurser och tålamod att långsiktigt arbeta med detaljplanering och projektutveckling, säger Jan Persson, vd och styrelseordförande för Kilenkrysset.

– Genom förvärvet i Kungsängen fortsätter vi vår satsning i Upplands-Bro som är en attraktiv tillväxtort med närhet till både sjöar och fina naturområden. Vi utvecklar redan cirka 1 500 bostäder i Bro Mälarstad och med det här nya förvärvet är vi tillbaka i kommunens centralort Kungsängen med ett projekt på ytterligare cirka 400 bostäder, säger Björn Bergman, regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Törngren Magnell & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad.  

För ytterligare information kontakta:
Jan Persson, VD Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se

Björn Bergman, Regionchef öst, Magnolia Bostad
E-post: bjorn.bergman@magnoliabostad.se
Telefon: 070-968 15 82

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
E-post: marita.bjork@magnoliabostad.se
Telefon: 072-720 00 06

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se