Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

20 juni, 2022

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark till Nordsten Development och BlackRock Real Assets

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark till Nordsten Development och BlackRock Real Assets

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark i Svista Logistikområde, Eskilstuna kommun. Köparna Nordsten Development och BlackRock Real Assets ska tillsammans utveckla en logistikanläggning.

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark till Nordsten Development och BlackRock Real Assets 1
Foto från vänster: Anton Friling, BlackRock Real Assets, Thorsten Slytå, BlackRock Real Assets, Jan Persson Kilenkrysset, Andreas Lenander Kilenkrysset, Christoffer Bööj, Nordsten Development och Jonathan Bööj, Nordsten Development.

Nordsten Development har, genom dotterbolaget och logistikplattformen Talaria Development, fått uppdraget att utveckla en generisk logistikanläggning om 36 000 kvm i Eskilstuna av BlackRock. För projektet har fastigheten Grönsta 1:34, om cirka 72 000 kvm, förvärvats av Kilenkrysset genom en bolagstransaktion. Fastigheten är belägen i Svista Logistikområde med direkt anslutning till E20. 

– Det är med glädje som vi har genomfört affären med BlackRock Real Assets och Nordsten Development. Fastigheten som vi avyttrar till BlackRock ligger i ett område i Eskilstuna som har helt rätt placering för en ny logistikanläggning. På området har redan en av Nordens största klädkedjor etablerat sin logistikanläggning, vilket visar hur attraktivt det logistiska läget är, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset.     

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark till Nordsten Development och BlackRock Real Assets 2
Thorsten Slytå, BlackRock Real Assets och Jan Persson, Kilenkrysset.

Logistikanläggningen, där stort fokus läggs på hållbarhet och kvalitet, uppförs på spekulation och förbereds för en alternativt två hyresgäster. Byggnationen påbörjas omgående och anläggningen beräknas vara klar och tillgänglig för hyresgäster under tredje kvartalet 2023. 

– Efter ett gott samarbete med Kilenkrysset är vi väldigt glada att kunna presentera detta off-market-förvärv. Eskilstuna är ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen, strategiskt placerat nära Stockholm. Detta markerar vårt första förvärv av logistik i Norden och starten på uppbyggnaden av en större logistikportfölj i regionen, säger Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate, BlackRock.

Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark till Nordsten Development och BlackRock Real Assets 3
Christoffer Bööj, Nordsten Development, Jan Persson Kilenkrysset och Jonathan Bööj, Nordsten Development.

– Vi ser nu fram emot att tillsammans med Nordsten Development utveckla denna logistikfastighet med flera viktiga hållbarhetsfunktioner som solpaneler, högeffektivt klimatskal, BREEAM-certifiering och andra hållbara och effektiva byggnadslösningar, fortsätter Thorsten Slytå.

 – Vi ser en stor efterfrågan på generiska logistikbyggnader i strategiska logistiklägen som detta och är glada över att kunna erbjuda marknaden ett attraktivt hyresalternativ i en nyproducerad anläggning, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

Advokatfirman Allié har varit Nordsten Developments rådgivare. 

Linklaters, KPMG och Afry har varit BlackRocks rådgivare. 

Advokatfirman Glimstedt har bistått Kilenkrysset med legal rådgivning genom hela transaktionen, med delägaren och advokaten Frida Gullstrand som ansvarig för Glimstedts team.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Christoffer Bööj, Styrelseordförande Nordsten Development
E-post: christoffer.booj@nordstendevelopment.se
Telefon: 070- 521 42 10

Nordsten Development är en fastighetsutvecklare specialiserad på logistikfastigheter. Vårt mål är att främja utveckling av lokala områden och aktörer genom att etablera generiska logistikfastigheter i strategiska lägen. För att uppnå vårt mål arbetar vi med förvärv och utveckling av mark. Vi strävar efter, att i varje projekt, utveckla de mest effektiva och optimerade fastigheterna sett ur såväl ett logistikperspektiv som ett investeringsperspektiv, över tid.

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Goda relationer är vårt signum med fokus på långsiktighet, nöjda kunder och motiverade medarbetare.  Vårt fastighetsbestånd består av ca 395.000 m2 uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de ca 30 miljoner m2 mark som finns i vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset omsätter ca 600 Mkr i byggverksamheten och 300 Mkr i förvaltningsdelen. För mer information: www.kilenkrysset.se