Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

16 december, 2019

Kilenkrysset uppför lokal åt Nybergs Deli Haninge

Kilenkrysset uppför lokal åt Nybergs Deli Haninge

Kilenkrysset uppför lokal åt Nybergs Deli Haninge 1
Foto från vänster: Jan Persson-Kilenkrysset, Katarina Hellsén Jarvin-Nybergs Deli, Ove Nilsson-Kilenkrysset, Christer Andersson-Nybergs Deli, Matilda Pettersson-Kilenkrysset
& Joakim Inaeus-Nybergs Deli

Kilenkrysset bebygger fastigheten Jordbromalm 4:4 med verksamhetslokal åt Nybergs Deli och tecknar samtidigt ett 10-årigt hyreskontrakt.

Byggnationen innefattar en verksamhetslokal väl anpassad till kundens verksamhet som består i beredning, förädling och förpackning av kött och vegetabiliska livsmedel. I processen ingår både upphettning och nedkylning av produkter.

Lokalen som kommer att uppföras innefattar stora krav avseende utformning, utförande, materialval samt stora restriktioner gällande att hygienkrav såsom temperaturer och flöden upprätthålls.Totalt innefattar avtalet en markyta på ca 13 500 kvm, varav 7 500 kvm blir den nya byggnaden.Tillträde beräknas ske hösten 2021.

”Vi är mycket glada över att direkt kunna bebygga fastigheten som vi nyligen har köpt. Nybergs Deli passar perfekt in i logistikområdet Jordbro som är något av ett livsmedelskluster.Att bygga åt hyresgäster som behöver en byggnad med hög specialiseringsgrad passar perfekt i förhållande till de kompetenser vi besitter inom Kilenkrysset.” säger Jan Persson, VD/ styrelseordförande på Kilenkrysset.

”Det känns fantastiskt att på ett vitt ark få börja rita en helt ny fabrik, det ger oss möjlighet att bygga in alla de mervärden som vi sett framför oss både avseende hållbarhet, effektivitet samt arbetsmiljö.Idag är vår verksamhet utspridd på fyra olika anläggningar så bara genom att samla dessa under samma tak så optimerar vi vår verksamhet rejält. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Kilenkrysset som för oss känns som en stor trygghet då de både bygger samt förvaltar vår nya fabrik. Närheten till vår nya granne Bring Frigo säkerställer betydligt färre kylda transporter på våra vägar och därigenom en minskad miljöpåverkan. ” säger Joakim Inaeus , VD på Nybergs Deli.

För ytterligare information kontakta:

Jan Persson, VD/styrelseordförande – Kilenkrysset
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Joakim Inaeus, VD – Nybergs Deli
E-post: joakim.inaeus@nybergsdeli.se
Telefon: 070-512 04 20