Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

25 oktober, 2021

Kilenkryssets kommentarer kring domen avseende fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län

Kilenkryssets kommentarer kring domen avseende fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län

Idag den 25 oktober meddelades domen från Attunda tingsrätt. Domen gäller en omtalad affär rörande fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 som ingicks mellan parterna Upplands-Bro kommun och Kilenkrysset AB under 2012. Domen som idag meddelades visar att Kilenkrysset inte har bättre rätt till fastigheten.

-Det är oerhört tråkigt, och visar på att något är fullständigt fel i det juridiska systemet. Alla var överens under rättegången, både kommunens företrädare och vi, om att detta aldrig var tanken när vi gjorde upp affären för nästan 10 år sedan säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset.

Kilenkryssets kommentarer kring domen avseende fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län 1

 Anders Solberg, Ove Nilsson och Jan Persson läser den nyanlända domen från Attunda tingsrätt.

-Tanken var att fastigheten skulle gå åter till Kilenkrysset om friköp påkallades, och det kommer vi förstås att strida för till högsta instans. Moraliskt har vi rätten på vår sida, nu är det upp till nästa instans att pröva om moralen i en affär har något värde eller om kommunen får lov att bete sig precis hur som helst gentemot fastighetsägare.

-I praktiken innebär domen att den här kommunen kan lura till sig en fastighet med ett markvärde om mer än 160 miljoner kronor. Kommunen har påstått i rättegången att Kilenkrysset skulle ha räknat med den risken. Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen. Vi kommer att överklaga och driva detta så långt det bara går, fortsätter Jan Persson.


Bifogat återfinns de avtal som ingicks 2012, se Bilaga K1, Bilaga K2 samt Bilaga K3.