Kilenkrysset logo

Bygger för andra

Vi bygger för våra kunder och för de som är verksamma i fastigheten, och hyresgästen är ofta mycket delaktig i processen. Våra projektledare och platschefer arbetar för att säkerställa korta byggtider, effektiv process med så liten påverkan som möjligt.

Byggprojektchef är Ove Nilsson.

Byggproduktion

Ove Nilsson 1
Ove Nilsson
Vice VD Kilenkrysset / Byggprojektchef
Magnus Karlsson 3
Magnus Karlsson
Inköp & Projektsamordnare
Tom Lundqvist 5
Tom Lundqvist
Projektledare Installation & Teknik