Kilenkrysset logo

Prefabrikation på storskalig nivå

Kilen Prefab är vår betongfabrik där vi utvecklar standardelement till logistikhallar, äldreboenden, bostäder och villor. Fabriken är utrustad för prefabrikation på storskalig nivå.

VD är Dan Bohman.

Kilen Prefab

Kilen Prefab 1
Ausra Savickiene
Administration/ Lokalvård
Kilen Prefab 2
Dan Bohman
VD Kilen Prefab AB
Kilen Prefab 4
Mattias Ericsson
Produktionsledare/Planerare