Kilenkrysset logo

Leder genom att visa vägen

Med öronen mot marknaden och ögonen mot vår vision, arbetar ledningen för att Kilenkryssets alla medarbetare ges rätt förutsättningar att hjälpa våra kunder att förverkliga sina framtidsplaner och att bolaget utvecklats hållbart och långsiktigt.

VD är Jan Persson.

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp 1
Jan Persson
VD Kilenkrysset
Ledningsgrupp 2
Ove Nilsson
Vice VD Kilenkrysset / Byggprojektchef
Ledningsgrupp 3
Annika Persson
VD Kilenkrysset Bålsta / Marknadschef
Ledningsgrupp 4
Stefan Persson
VD Kilen Eldsundsviken
Ledningsgrupp 6
Dan Bohman
VD Kilen Prefab AB
Ledningsgrupp 7
Andreas Lenander
Affärsutvecklare Avtal / Ekonomi
Ledningsgrupp 8
Carina Palm
Administrativchef
Ledningsgrupp 9
Anders Solberg
Mark & Exploateringschef
Ledningsgrupp 10
Per Heikman
Förvaltningschef