Kilenkrysset logo

Leder genom att visa vägen

Med öronen mot marknaden och ögonen mot vår vision, arbetar ledningen för att Kilenkryssets alla medarbetare ges rätt förutsättningar att hjälpa våra kunder att förverkliga sina framtidsplaner och att bolaget utvecklats hållbart och långsiktigt.

VD är Jan Persson.

Ledningsgrupp

Jan Persson 1
Jan Persson
VD Kilenkrysset
Annika Persson 2
Annika Persson
VD Kilenkrysset Sweden / Marknadschef
Stefan Persson 3
Stefan Persson
VD Kilen Eldsundsviken
Ove Nilsson 4
Ove Nilsson
Vice VD Kilenkrysset / Byggprojektchef
Malin T Leijon 5
Malin T Leijon
Ekonomichef/ Administrativ chef
Anders Solberg 6
Anders Solberg
Mark & Exploateringschef
Andreas Lenander 7
Andreas Lenander
Transaktions- och Finanschef
Per Heikman 8
Per Heikman
Affärsutvecklare