Kilenkrysset logo

Leder genom att visa vägen

Med öronen mot marknaden och ögonen mot vår vision, arbetar ledningen för att Kilenkryssets alla medarbetare ges rätt förutsättningar att hjälpa våra kunder att förverkliga sina framtidsplaner och att bolaget utvecklats hållbart och långsiktigt.

VD är Jan Persson.

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp 1
Jan Persson
VD Kilenkrysset
Ledningsgrupp 2
Annika Persson
VD Kilenkrysset Sthlm / Marknadschef
Ledningsgrupp 3
Stefan Persson
VD Kilen Eldsundsviken
Ledningsgrupp 4
Ove Nilsson
Vice VD Kilenkrysset / Byggprojektchef
Ledningsgrupp 5
Malin T Leijon
Ekonomichef/ Administrativ chef
Ledningsgrupp 6
Anders Solberg
Mark & Exploateringschef
Ledningsgrupp 7
Per Heikman
Förvaltningschef
Ledningsgrupp 8
Andreas Lenander
Transaktionsansvarig/Affärsutvecklare