Sneden 1Fastighet:Sneden 1
Tomtyta:c:a 170 000 kvm
Planlagd för:Planläggning klar