GrönstaFastighet:Grönsta
Adress:Svista Lagerväg
Tomtyta:ca 74 000 kvm
Planlagd för:Industri
Övrigt:Tomtmarken ligger i Svista industriområde