Norsholm 10:4Fastighet:Norsholm 10:4
Tomtyta:565 500 kvm
Övrigt:Mark för planläggning