Oppeby Gård 1:5Fastighet:Oppeby Gård 1:5
Adress:Eskilstunavägen 7A
Tomtyta:90 796 kvm
Planlagd för:Planläggning pågår för c:a 500 bostäder på område E. Planläggning beräknas klar 2016.