Krummeltorp 1:1Fastighet:Krummeltorp 1:1
Tomtyta:388 000 kvm
Planlagd för:Planläggning pågår söder om motorvägen av ca 350 000 kvm.