Brista (Krogsta)Fastighet:Norrsunda Krogsta 16:3, Brista 2:16, Krogsta 16:2, Krogsta 16:1
Adress:Krogsta gård, Norrsunda Krogsta 202-208, 195 95 Rosersberg
Status:Planläggning pågår
Fastighet : Norrsunda- Krogsta 16:3
Tomtyta. 326 975 kvm

Option av Sigtuna kommun (Planlagd mark)
Fastighet: Norrsunda - Brista 2:16
Tomtyta. 84 525 kvm

Mark för framtida industri
Fastighet: Del av Norrsunda - Krogsta 16:2
Tomtyta: ca 250 000 kvm = ca 34 000 kvm och ca 216 000 kvm

Fastighet: Norrsunda - Krogsta 16:1
Tomtyta: 76 588 kvm