Södertälje SydFastighet:Del av Pershagen 1:4 och del av Bränninge Gård 1:1
Adress:vid södertälje Syd
Tomtyta:ca 600 000 kvm
Planlagd för:Planläggning pågår