Kronoslätt 1:4, 1:5, 1:6, 1:7Fastighet:Kronoslätt 1:4, 1:5, 1:6, 1:7
Adress:Västanvägen
Tomtyta:546 851 kvm
Därav råmark:
Markområde A: 50 000 kvm
Markområde B: 40 000 kvm
Markområde C: 216 000 kvm

Fastighet: Kronoslätt 1:5
Tomtyta D: 85 878 kvm

Fastighet: Kronoslätt 1:6
Tomtyta E: 20 509 kvm

Fastighet: Kronoslätt 1:7
Tomtyta F: 21 319 kvm