Gorsinge 1:20-1, 1:20-4, 1:20-10Planlagd industrimark
Fastighet: Gorsinge 1:20-1, Område A
Mark: ca 180 000 kvm

Fastighet: Gorsinge 1:20-4, Område B
Mark: ca 591 527 kvm

Fastighet: Gorsinge 1:20-10, Område C
Mark: 60 862 kvm