Tång 2:2Fastighet:Tång 2:2
Adress:Garpenbodavägen 4
Tomtyta:123 721 kvm
Övrigt:Här finns 20 000 kvm mark för byggnation