Signalisten 21Fastighet:Signalisten 21
Adress:Signalistgatan 8-12,
721 31 Västerås
Tomtyta:13 682 kvm
Planlagd för:Industriverksamheter